Türkiye

Türkiye'nin Yeni Kuş Türü; Güneyli Yakut Renkli Arıkuşu!

Gözlenen kuş türü: Güneyli yakut renkli arıkuşu (Merops nubicoides)

Gözlemciler: Nizamettin Yavuz, Kiraz Erciyas Yavuz, Deniz Oğuz, Buse Kara

Gözlem tarihi ve lokasyon: 21.05.2023, Kızılırmak Deltası – Samsun

Gözlem kaydı: https://ebird.org/checklist/S139330222

21 Mayıs 2023 tarihinde Kızılırmak Deltası’nda gözlenen güneyli yakut renkli arıkuşu (Merops nubicoides), gözlem notlarında belirtildiği üzere arıkuşu (Merops apiaster) sürüsü ile birlikte gözlenmiş ve sorunsuz şekilde avlanma uçuşu yaparak beslenme davranışları sergilediği bildirilmiştir.

Literatür araştırması ile erişilen bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve Türkiye Kuş Kayıt Komitesi İlkeler Kılavuzu’nda belirtildiği üzere “orijini belli olmayan ancak tür açısından da şüphe barındırmayan (melezleşme vb.) kayıtların, esaret altında tutulabildiğine dair bir bulguya rastlanmaması durumunda, ilgili kayıt Komite tarafından onaylanır” maddesine istinaden, güneyli yakut renkli arıkuşu (Merops nubicoides) Türkiye Kuş Kayıt Komitesi tarafından oybirliği ile kabul edilmiş ve Türkiye kuş listesinin 494. kuş türü olarak listeye eklenmiştir.

güneyli yakut renkli arıkuşunun esas dağılımı tropikal Afrika olup; Angola’nın güneyinden, Namibya’nın kuzeydoğusuna, Zambiya’nın güneyine ve Malavi’nin güneyine kadar olan alanda düzenli olarak gözlemlenebilmektedir. Civar ülkelerden vagrant kayıtları bulunmakla birlikte, türün bilinen en kuzey kaydı 2018 yılında Uganda’dandır; Sahra Çölü’nün kuzeyine çıktığı bilinmemektedir. Çoğunlukla kısa mesafelerde hareketleri bilinse de, Afrika kışlarını daha ılıman alanlarda geçirmek üzere mart ayında kuzeye göçler yaptığı ve 1.500 km mesafelere gidebildiği türü çalışan uzmanlar tarafından bildirilmektedir. Davranış olarak, yaygın olmasa da arıkuşu (Merops apiaster) ile karışık sürüler oluşturabildiği bilinmektedir.