Türkiye

Mart kapıdan baktırmasın-2

11-20 Mart’ta gelen göçmenler:

 • Sarı Başlı Kuyrıksallayan Motacilla citreola
 • Alaca Kuyrukkakan Oenanthe pleschanka
 • Boz Çıvgın Phylloscopus orientalis
 • Kara Kulaklı Kuyrukkakan Oenanthe hispanica
 • Boyunçeviren Jynx torquilla
 • Küçük Orman Kartalı Clanga pomarina
 • Benekli Yelve Porzana porzana
 • Bozkır Toygarı Calandrella brachydactyla
 • Kızıl Kırlangıç Cecropis daurica
 • Tepeli Guguk Clamator glandarius
 • Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax
 • Alaca Sinekkapan Ficedula semitorquata
 • Küçük Akbaba Neophron percnopterus
 • Kızıl Akbaba Gyps fulvus
 • Bağırtlak Pterocles orientalis