Türkiye

Kuş Gözlemcileri için Motivasyon Araştırması

Paris-Saclay Üniversitesi’nde yürütülen bir doktora çalışmasına katkı sağlamak ister misiniz?
Çalışmanın amacı, Türkiye’deki ve Fransa’daki kuş gözlemcilerinin ve fotoğrafçılarının motivasyonlarını ve kullandıkları platformları araştırmak. Çalışma, araştırmacı Hazal Baytok tarafından iki ülkede eşzamanlı yürütülüyor.
Araştırmayla ilgili ayrıntılı bilgi için: hazal.baytok@imt-bs.eu