Japan

eBirders

Updated ~18 hours ago

Checklist Leaders

 • 1.
  Takayuki Uchida
  666
 • 2.
  Atsushi Shimazaki
  660
 • 3.
  Seiichiro Kinugasa
  371
 • 4.
  Moses Michelsohn
  366
 • 5.
  Yukio Nagayama
  257
 • 6.
  としふみ しみず
  246
 • 7.
  Shinsuke Kikuchi
  236
 • 8.
  toshiaki sasama
  229
 • 9.
  Shoko Sakai
  225
 • 10.
  rentarou yamaneco
  208
Top 100 By Checklists

Species Leaders

 • 1.
  Masayuki Shimada (Japan-Birding)
  320
 • 2.
  Bryan Shirley
  285
 • 3.
  Elias Ludescher
  268
 • 4.
  Jun MATSUI
  245
 • 5.
  Philippe Loyoddin
  234
 • 6.
  Fabio Olmos
  232
 • 7.
  Nigel Moorhouse
  230
 • 8.
  Émile Brisson-Curadeau
  228
 • 9.
  Alexis Miaux
  226
 • 10.
  Rita Souza
  225
Top 100 By Species