Valparaíso Change Location

Recent Visits

Checklists submitted within the last hour are not shown.
Observer Date Species
Diego Cabeza Gainza 23 Jun 2019 19
Franco Villalobos 23 Jun 2019 10
Claudia Valenzuela Cuevas 23 Jun 2019 3
Claudia Valenzuela Cuevas 23 Jun 2019 8
Fabrizio Florit 23 Jun 2019 13
Matias Molina 23 Jun 2019 20
Álvaro Vidal Cruz 23 Jun 2019 27
Macarena Fernández Sanhueza 22 Jun 2019 3
Macarena Fernández Sanhueza 22 Jun 2019 7
Claudia Valenzuela Cuevas 22 Jun 2019 1
More Recent Visits...

Top eBirders

Updated ~16 hr(s) ago.
1 Rodrigo Reyes
241
2 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile)
239
3 Matías Garrido
231
4 Fabrice Schmitt
220
5 Rodrigo Barros Mc Intosh
218
5 Rodrigo Tapia
218
7 Pablo Andrés Cáceres Contreras
217
8 Alvaro Jaramillo
215
9 Cristian Pinto
214
10 Fernando Medrano Martínez
211
Top 100 eBirders...

298 Species 23,538 Checklists

Updated ~6 hr(s) ago.
Species Name Count Date By
1 Coscoroba Swan 3 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
coot sp. 10 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
2 Black-necked Stilt X 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
3 American Oystercatcher 4 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
4 Southern Lapwing X 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
5 Brown-hooded Gull 1 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
6 Kelp Gull X 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
7 Black Skimmer 6 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
8 Neotropic Cormorant 5 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
9 Peruvian Pelican 3 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
10 Great Egret 1 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
11 Snowy Egret 1 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
12 Black-crowned Night-Heron 1 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
13 Turkey Vulture X 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
14 Chimango Caracara 1 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
15 American Kestrel 1 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
16 Many-colored Rush Tyrant X 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
17 Fire-eyed Diucon 1 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
18 Chilean Swallow 5 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
19 House Sparrow 1 23 Jun 2019 Diego Cabeza Gainza
 
20 Rock Pigeon 4 23 Jun 2019 Franco Villalobos
 
21 Eared Dove 2 23 Jun 2019 Franco Villalobos
 
22 Green-backed Firecrown 4 23 Jun 2019 Franco Villalobos
 
23 Austral Thrush 4 23 Jun 2019 Franco Villalobos
 
24 Long-tailed Meadowlark 1 23 Jun 2019 Franco Villalobos
 
25 Austral Blackbird 12 23 Jun 2019 Franco Villalobos
 
26 Common Diuca-Finch 4 23 Jun 2019 Franco Villalobos
 
27 Striped Woodpecker 1 23 Jun 2019 Claudia Valenzuela Cuevas
 
CL-Viña del Mar-Calle Lampa- -33,0283x-71,5475
28 Thorn-tailed Rayadito 1 23 Jun 2019 Claudia Valenzuela Cuevas
 
CL-Viña del Mar-Calle Lampa- -33,0283x-71,5475
29 Chilean Mockingbird 1 23 Jun 2019 Claudia Valenzuela Cuevas N
 
CL-Viña del Mar-Calle Lampa- -33,0283x-71,5475
30 Plain-mantled Tit-Spinetail 1 23 Jun 2019 Fabrizio Florit N
 
Calle Borinquen 1–13, Viña del Mar CL-Regione di Valparaiso (-33,0477,-71,5707)
31 Rufous-tailed Plantcutter 2 23 Jun 2019 Fabrizio Florit N
 
Calle Borinquen 1–13, Viña del Mar CL-Regione di Valparaiso (-33,0477,-71,5707)
32 House Wren 1 23 Jun 2019 Fabrizio Florit
 
Calle Borinquen 1–13, Viña del Mar CL-Regione di Valparaiso (-33,0477,-71,5707)
33 Black-chinned Siskin 35 23 Jun 2019 Fabrizio Florit N
 
Calle Borinquen 1–13, Viña del Mar CL-Regione di Valparaiso (-33,0477,-71,5707)
34 Rufous-collared Sparrow 1 23 Jun 2019 Fabrizio Florit
 
Calle Borinquen 1–13, Viña del Mar CL-Regione di Valparaiso (-33,0477,-71,5707)
35 Gray-hooded Sierra-Finch 1 23 Jun 2019 Fabrizio Florit
 
Calle Borinquen 1–13, Viña del Mar CL-Regione di Valparaiso (-33,0477,-71,5707)
36 Cinnamon Teal 4 23 Jun 2019 Matias Molina
 
F-30-E, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.882, -71.496)
37 Chiloe Wigeon 4 23 Jun 2019 Matias Molina
 
F-30-E, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.882, -71.496)
38 Yellow-billed Pintail 1 23 Jun 2019 Matias Molina
 
F-30-E, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.882, -71.496)
39 White-tufted Grebe 3 23 Jun 2019 Matias Molina
 
F-30-E, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.882, -71.496)
40 Red-fronted Coot 6 23 Jun 2019 Matias Molina
 
F-30-E, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.882, -71.496)
41 Red-gartered Coot 9 23 Jun 2019 Matias Molina
 
F-30-E, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.882, -71.496)
42 Cocoi Heron 1 23 Jun 2019 Matias Molina
 
F-30-E, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.882, -71.496)
43 Wren-like Rushbird 2 23 Jun 2019 Matias Molina
 
F-30-E, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.882, -71.496)
44 Yellow-winged Blackbird 1 23 Jun 2019 Matias Molina
 
F-30-E, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.882, -71.496)
45 California Quail 1 23 Jun 2019 Álvaro Vidal Cruz
 
46 Black Vulture 1 23 Jun 2019 Álvaro Vidal Cruz
 
47 Harris's Hawk 3 23 Jun 2019 Álvaro Vidal Cruz
 
48 Chilean Flicker 1 23 Jun 2019 Álvaro Vidal Cruz
 
49 Moustached Turca 3 23 Jun 2019 Álvaro Vidal Cruz
 
50 Dusky Tapaculo 1 23 Jun 2019 Álvaro Vidal Cruz
 
51 Dusky-tailed Canastero 2 23 Jun 2019 Álvaro Vidal Cruz
 
52 Tufted Tit-Tyrant 5 23 Jun 2019 Álvaro Vidal Cruz
 
53 Great Shrike-Tyrant 1 23 Jun 2019 Álvaro Vidal Cruz
 
54 Patagonian Tyrant 2 23 Jun 2019 Álvaro Vidal Cruz
 
55 Chilean Pigeon 4 22 Jun 2019 Macarena Fernández Sanhueza
 
56 Dark-bellied Cinclodes 3 22 Jun 2019 Fabrizio Florit N
 
Camino El Olivar, Viña del Mar CL-Regione di Valparaiso (-33,0395,-71,4977)
57 White-tailed Kite 2 22 Jun 2019 Franco Elgueta Rivera
 
58 Austral Pygmy-Owl 1 22 Jun 2019 Franco Elgueta Rivera
 
59 Short-eared Owl 2 22 Jun 2019 Franco Elgueta Rivera
 
Spinus sp. X 22 Jun 2019 Franco Elgueta Rivera
 
60 Shiny Cowbird X 22 Jun 2019 Franco Elgueta Rivera
 
61 Burrowing Owl 4 22 Jun 2019 Cesar Gustavo Chillon Solano
 
Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.795, -71.484)
62 Chilean Tinamou 3 22 Jun 2019 Cristian Pinto
 
63 Great Grebe 5 22 Jun 2019 Cristian Pinto
 
64 Buff-winged Cinclodes 1 22 Jun 2019 Cristian Pinto
 
65 Patagonian Sierra-Finch 2 22 Jun 2019 Cristian Pinto
 
66 West Peruvian Dove 1 22 Jun 2019 Nicolas Araya Stuardo
 
Km 4
67 Peregrine Falcon 1 22 Jun 2019 Nicolas Araya Stuardo
 
Km 4
68 Dark-faced Ground-Tyrant 1 22 Jun 2019 Nicolas Araya Stuardo
 
Km 4
69 Red Shoveler 2 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
70 Yellow-billed Teal 6 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
71 Lake Duck 6 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
72 Pied-billed Grebe 1 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
73 Picui Ground-Dove 6 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
74 Plumbeous Rail 1 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
75 Spot-flanked Gallinule 5 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
76 Blackish Oystercatcher 4 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
77 Gray Gull 30 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
78 Grassland Yellow-Finch 2 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
79 Des Murs's Wiretail 1 22 Jun 2019 Cristian Pinto
 
Tranque Los Aromos — Camping Portezuelo
80 Black-headed Duck 1 22 Jun 2019 Benito Rosende Godoy N
 
81 Silvery Grebe 5 22 Jun 2019 Benito Rosende Godoy N
 
82 Austral Negrito 2 22 Jun 2019 Benito Rosende Godoy
 
83 Inca Tern 10 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
1057 Avenida 21 de Mayo, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.777, -71.525)
84 Peruvian Booby 6 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
1057 Avenida 21 de Mayo, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.777, -71.525)
85 Red-legged Cormorant 1 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
1057 Avenida 21 de Mayo, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.777, -71.525)
86 Guanay Cormorant 1 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
1057 Avenida 21 de Mayo, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.777, -71.525)
87 Seaside Cinclodes 4 22 Jun 2019 Vicente Matias Valdes Guzman
 
1057 Avenida 21 de Mayo, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32.777, -71.525)
88 Whimbrel 6 22 Jun 2019 Benito Rosende Godoy
 
89 Collared Plover 20 22 Jun 2019 Mats Jonasson
 
90 Rufous-chested Dotterel 21 22 Jun 2019 Mats Jonasson
 
91 Humboldt Penguin 4 22 Jun 2019 Mats Jonasson
 
92 Patagonian Forest Earthcreeper 1 22 Jun 2019 Mats Jonasson
 
93 Correndera Pipit 5 22 Jun 2019 Mats Jonasson
 
94 Monk Parakeet 2 21 Jun 2019 Rodrigo Ortega Hernandez
 
Calle Cantabrico 4271–4311, Viña del Mar CL-Valparaíso (-32,9945,-71,5201)
95 White-winged Coot 5 21 Jun 2019 Camilo Poblete Bustos
 
96 White-cheeked Pintail 3 21 Jun 2019 Pablo Galdames
 
97 South American Snipe 5 21 Jun 2019 Pablo Galdames
 
98 Greater Yellowlegs 1 21 Jun 2019 Pablo Galdames
 
99 Snowy-crowned Tern 18 21 Jun 2019 Pablo Galdames
 
100 Black-necked Swan 3 20 Jun 2019 Humedal Cartagena
 
101 Cattle Egret 1 20 Jun 2019 Humedal Cartagena
 
102 Black-faced Ibis 1 20 Jun 2019 Fernando Medrano Martínez
 
E-30-F, Papudo, Región de Valparaíso, CL (-32,457, -71,345)
103 Variable Hawk 1 20 Jun 2019 Angie Contador
 
Sendero Peatonal Acantilados El Alto
104 Band-winged Nightjar 1 20 Jun 2019 Angie Contador
 
Cinclodes sp. 2 19 Jun 2019 Humedal Cartagena
 
105 Gray-flanked Cinclodes 2 18 Jun 2019 Cristian Villalobos Velasquez
 
106 Band-tailed Sierra-Finch 4 18 Jun 2019 Cristian Villalobos Velasquez N
 
107 Aplomado Falcon 2 18 Jun 2019 Cristian Villalobos Velasquez
 
108 Two-banded Plover 2 18 Jun 2019 Cristian Asun
 
109 Snowy Plover 2 18 Jun 2019 Cristian Asun
 
duck sp. 1 17 Jun 2019 David Rodriguez Jaque
 
Viña del Mar, Región de Valparaíso, CL (-33,036, -71,525)
ground-tyrant sp. 1 16 Jun 2019 Nicolas Araya Stuardo
 
Km 4
110 Sharp-billed Canastero X 16 Jun 2019 Joaquín Parada Figueroa
 
7 Primavera, Viña del Mar, Región de Valparaíso, CL (-32,99, -71,52)
111 Mourning Sierra-Finch X 16 Jun 2019 Joaquín Parada Figueroa
 
7 Primavera, Viña del Mar, Región de Valparaíso, CL (-32,99, -71,52)
112 Lesser Yellowlegs 1 16 Jun 2019 Nicolas Araya Stuardo
 
Sterna sp. 1 15 Jun 2019 Milena Maira
 
Calle Ocho Norte 12–36, Viña del Mar CL-Valparaíso (-33,0144,-71,5563)
113 White-throated Tapaculo 2 15 Jun 2019 Pablo Galdames
 
canastero sp. 1 15 Jun 2019 Javier Pérez
 
114 Sanderling 2 15 Jun 2019 Mariana Rojas
 
F-218, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32,828, -71,528)
115 Salvin's Albatross 33 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
CL (-33.065, -71.882)
116 Black-browed Albatross 17 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
CL (-33.065, -71.882)
117 Royal Albatross 2 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
CL (-33.065, -71.882)
118 Northern Giant-Petrel 1 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
CL (-33.065, -71.882)
119 White-chinned Petrel 53 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
CL (-33.065, -71.882)
120 Sooty Shearwater 1 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
CL (-33.065, -71.882)
Mallard (Domestic type) 1 15 Jun 2019 Pablo Galdames
 
121 Stripe-backed Bittern 1 15 Jun 2019 Pablo Galdames P
 
122 Ruddy Turnstone 6 15 Jun 2019 Rigoberto Yañez P
 
Punta Las Salinas
123 Chilean Skua 1 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
(-33.052, -71.8)
124 Wilson's Storm-Petrel 3 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
(-33.052, -71.8)
125 Southern Giant-Petrel 3 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
(-33.052, -71.8)
126 Southern Fulmar 1 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
(-33.052, -71.8)
127 Cape Petrel 30 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
(-33.052, -71.8)
128 Peruvian Diving-Petrel 14 15 Jun 2019 Benjamin Gallardo
 
(-33.052, -71.8)
129 South American Tern 4 15 Jun 2019 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile)
 
130 Magellanic Penguin 2 15 Jun 2019 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile)
 
Northern/Southern Giant-Petrel 1 15 Jun 2019 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile)
 
131 Masatierra Petrel 1 15 Jun 2019 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile) P
 
132 Bicolored Hawk 1 12 Jun 2019 Gonzalo Labarrera N
 
Pasaje Nardos, Olmué CL-Valparaíso (-32,9974,-71,1890)
133 Hudsonian Godwit 3 11 Jun 2019 Maria jose Godoy
 
134 Barn Owl 1 11 Jun 2019 Maria jose Godoy
 
gull sp. 55 9 Jun 2019 william Wiggins N
 
2510000, Quintero CL-Valparaíso (-32.9163,-71.5041)
135 Franklin's Gull 17 8 Jun 2019 Christopher Garate
 
136 Austral Canastero 1 8 Jun 2019 Eleuterio Ramirez P
 
Tringa sp. 1 7 Jun 2019 william Wiggins
 
cormorant sp. 1 7 Jun 2019 william Wiggins
 
passerine sp. 1 7 Jun 2019 william Wiggins
 
Ruddy/Lake Duck 37 7 Jun 2019 Humedal Cartagena
 
137 White-faced Ibis 1 7 Jun 2019 Humedal Cartagena
 
138 Black-chested Buzzard-Eagle 1 4 Jun 2019 Raphael Cañoles Marchant
 
1915 F-50, Quilpué, Región de Valparaíso, CL (-33.129, -71.353)
139 Baird's Sandpiper 2 2 Jun 2019 Christopher Garate
 
140 Torrent Duck 1 2 Jun 2019 joaquin vial N
 
Mi casa en Los Andes
141 Great Horned Owl 2 30 May 2019 Raphael Cañoles Marchant
 
F-50, Casablanca, Región de Valparaíso, CL (-33.226, -71.399)
142 White-banded Mockingbird 1 28 May 2019 Sharon MF N
 
143 Rufous-legged Owl 3 26 May 2019 Shawn Hayes
 
144 White-throated Treerunner 1 26 May 2019 Shawn Hayes
 
145 Blue-and-white Swallow 1 26 May 2019 Álvaro Vidal Cruz P
 
146 Andean Condor 1 26 May 2019 Nicolas Ateaga Ramirez
 
147 Westland Petrel 5 26 May 2019 Shawn Hayes
 
penguin sp. 1 26 May 2019 Rodrigo Reyes
 
148 Buller's Albatross 1 19 May 2019 Marcelo Olivares Herrera P
 
149 Elegant Tern 1 17 May 2019 Klaudio maturana
 
Desembocadura Aconcagua
150 Semipalmated Plover 3 16 May 2019 Pio Marshall
 
151 Black-billed Shrike-Tyrant 1 16 May 2019 Montserrat Vanerio Ramirez
 
152 White-tailed Tropicbird 4 15 May 2019 Patricio Hurtado
 
153 Sedge Wren 1 13 May 2019 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile)
 
154 Silver Teal 1 10 May 2019 Humedal Cartagena
 
155 Magellanic Tapaculo 1 10 May 2019 sebastian araya
 
2510000, Quintero CL-Valparaíso (-32,9176,-71,5056)
156 Crag Chilia 1 7 May 2019 Javier Tapia
 
157 Southern Caracara 1 4 May 2019 Gilda Valderrama Martínez N
 
158 Black Rail 1 4 May 2019 Paulo Dávalos N
 
159 Common Miner 4 4 May 2019 Renacer Experimental
 
Acantilados de Quintero
160 Least Seedsnipe 8 4 May 2019 Álvaro Vidal Cruz
 
161 Rosy-billed Pochard 1 4 May 2019 Manuel Enrique Rojas Martinez - (REDAVES)
 
162 Creamy-bellied Thrush 2 4 May 2019 Edgardo Vargas Álvarez P
 
163 Pink-footed Shearwater 2 4 May 2019 Edwin French
 
CL-Valparaíso-South Pacific Ocean (-32.9350,-71.7906)
164 Juan Fernandez Firecrown 4 4 May 2019 Valentina Buschmann P
 
165 Chilean Flamingo 41 1 May 2019 francisca reveco P
 
el yali
166 Andean Gull X 27 Apr 2019 Colin Foreman
 
167 White-crested Elaenia 1 22 Apr 2019 Pedro Jordano
 
168 Rufous-banded Miner 8 22 Apr 2019 Valeria Martins
 
169 Plumbeous Sierra-Finch 2 22 Apr 2019 Valeria Martins
 
170 Black-winged Ground-Dove 1 19 Apr 2019 joaquin vial
 
Mi casa en Los Andes
171 Greater Yellow-Finch 20 19 Apr 2019 joaquin vial N
 
Mi casa en Los Andes
172 Black-bellied Plover 18 15 Apr 2019 Cristian Pinto
 
173 Pectoral Sandpiper 3 15 Apr 2019 Cristian Pinto N
 
174 Red Knot 2 10 Apr 2019 Mats Jonasson N
 
175 Semipalmated Sandpiper 10 10 Apr 2019 Mats Jonasson N
 
176 Surfbird 2 7 Apr 2019 Pablo Gutiérrez Maier
 
Playa Las Salinas
peep sp. 25 6 Apr 2019 Mauricio Fuentes Garrido N
 
Playa Aguas Blancas, Maitencillo
177 Great Frigatebird 1 6 Apr 2019 Angela Devaney
 
178 Spectacled Tyrant 1 5 Apr 2019 Klaudio maturana
 
falcon sp. 1 2 Apr 2019 Fernando Medrano Martínez N
 
179 Slate-colored Coot 1 1 Apr 2019 Renacer Experimental P
 
180 American Golden-Plover X 29 Mar 2019 José Briones Valle
 
181 Red-tailed Tropicbird 5 28 Mar 2019 Pablo Galdames
 
182 Parasitic Jaeger 1 27 Mar 2019 Diego Vasquez
 
183 Brown Noddy 3 26 Mar 2019 Pablo Galdames P
 
184 Herald Petrel 2 26 Mar 2019 Pablo Galdames
 
185 Henderson Petrel 1 26 Mar 2019 Pablo Galdames
 
186 Juan Fernandez Petrel 8 26 Mar 2019 Pablo Galdames N
 
187 Christmas Shearwater 1 26 Mar 2019 Pablo Galdames
 
188 Masked Booby 95 26 Mar 2019 Pablo Galdames P
 
189 Giant Hummingbird 1 24 Mar 2019 Tomas Saratscheff
 
190 White-bellied Storm-Petrel 3 22 Mar 2019 Matías Tobar N
 
191 Kermadec Petrel 2 22 Mar 2019 Matías Tobar N
 
192 Gray Noddy 1 19 Mar 2019 Garrett Lau P
 
193 Phoenix Petrel 1 19 Mar 2019 Garrett Lau
 
194 Fork-tailed Flycatcher 1 19 Mar 2019 Mats Jonasson P
 
195 Sandwich Tern 2 18 Mar 2019 Lunna Iturra N
 
196 Willet 10 18 Mar 2019 Nicolas Araya Stuardo
 
197 Murphy's Petrel 1 17 Mar 2019 Martin Renner P
 
198 Juan Fernandez Tit-Tyrant 10 17 Mar 2019 Matías Tobar P
 
Red Junglefowl (Domestic type) 2 16 Mar 2019 Martin Renner
 
199 Cinereous Harrier 1 16 Mar 2019 Gilda Valderrama Martínez
 
200 Sooty Tern 2 15 Mar 2019 Martin Renner P
 
Pterodroma sp. 2 14 Mar 2019 Martin Renner N
 
(-26.8844,-102.8455)
201 Stejneger's Petrel 1 10 Mar 2019 Martin Renner N
 
(-33.6154,-81.0493)
202 Buller's Shearwater 1 10 Mar 2019 Alvaro Jaramillo
 
(-33.0011,-71.8123)
Procellaria sp. 1 9 Mar 2019 Benjamin Gallardo
 
(-33.018, -71.631)
203 White-throated Hawk 2 8 Mar 2019 Nicolas Araya Stuardo
 
204 Crested Duck 8 2 Mar 2019 Benjamin Gallardo
 
205 White-sided Hillstar 1 2 Mar 2019 Benjamin Gallardo
 
206 White-browed Ground-Tyrant 1 2 Mar 2019 Benjamin Gallardo
 
207 Yellow-rumped Siskin 2 2 Mar 2019 Benjamin Gallardo
 
208 Mountain Parakeet 6 2 Mar 2019 Benjamin Gallardo
 
E-781, Los Andes, Región de Valparaíso, CL (-32.873, -70.145)
209 Scale-throated Earthcreeper 1 2 Mar 2019 Benjamin Gallardo
 
Localidad desconocida - (-32.9, -70.12)
210 Cinereous Ground-Tyrant 1 2 Mar 2019 Benjamin Gallardo P
 
Localidad desconocida - (-32.9, -70.12)
211 Spot-billed Ground-Tyrant 1 2 Mar 2019 Benjamin Gallardo
 
jaeger sp. 2 22 Feb 2019 J Joseph
 
212 Common Tern 6 19 Feb 2019 Eduardo Costoya
 
213 Ticking Doradito 1 17 Feb 2019 Claudio Lobos
 
214 Mountain Caracara 1 14 Feb 2019 John Carroll
 
215 Andean Goose X 13 Feb 2019 Anonymous eBirder
 
216 Black-fronted Ground-Tyrant X 13 Feb 2019 Anonymous eBirder
 
217 Manx Shearwater 2 9 Feb 2019 Ricardo Matus P
 
Pelágico Tramo 2
218 Gray-backed Tern 3 31 Jan 2019 Jose Oyarzo
 
Pont, Hanga Roa, Región de Valparaíso, CL (-27,151, -109,438)
219 Red Phalarope 1 31 Jan 2019 Humedal Cartagena
 
220 Gray-breasted Seedsnipe 1 30 Jan 2019 Ivo Tejeda
 
221 Cordilleran Canastero 2 30 Jan 2019 Ivo Tejeda N
 
222 Least Sandpiper 1 29 Jan 2019 Jürgen Schulmeister N
 
223 Chatham Albatross 2 26 Jan 2019 Rodrigo Ortega Hernandez P
 
224 Rufous-naped Ground-Tyrant 2 20 Jan 2019 catalina vera oliva
 
yellow-finch sp. 2 20 Jan 2019 catalina vera oliva
 
225 Brown Booby 1 13 Jan 2019 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile) P
 
226 Straight-billed Earthcreeper 3 13 Jan 2019 catalina vera oliva
 
Predio previo Andino Juncal, donde se están instalando sondajes
Upucerthia sp. 4 12 Jan 2019 catalina vera oliva
 
Predio previo Andino Juncal, donde se están instalando sondajes
227 Thick-billed Siskin 1 12 Jan 2019 César Muñoz Varela N
 
(-32,918, -70,09)
228 Creamy-rumped Miner 8 12 Jan 2019 Oscar Mercado N
 
229 Belcher's Gull 1 5 Jan 2019 Matías Garrido P
 
230 Western Sandpiper 1 30 Dec 2018 César Muñoz Varela P
 
231 Oasis Hummingbird X 23 Dec 2018 gonzalo santibañez N
 
7 E-885, Calle Larga, Región de Valparaíso, CL (-32,871, -70,588)
232 Arctic Tern 1 23 Dec 2018 marcelo muñoz
 
233 Barn Swallow 1 10 Dec 2018 Dan Bormann
 
234 Osprey 1 9 Dec 2018 Nicolas Araya Stuardo N
 
235 Pomarine Jaeger 1 8 Dec 2018 Matías Garrido P
 
(-33.033, -71.824)
small albatross sp. 1 8 Dec 2018 Matías Garrido N
 
(-33.044, -71.885)
storm-petrel sp. X 8 Dec 2018 Milena Maira
 
236 Wandering Tattler 1 30 Nov 2018 Sebastian Yancovic Pakarati N
 
CL-Valparaíso-Hanga Roa-Islas del Océano - -27,1425x-109,4268
237 Ochre-naped Ground-Tyrant 2 25 Nov 2018 Klaudio maturana
 
Parque andino juncal
238 White-capped Albatross 1 25 Nov 2018 daniel lopez velasco P
 
Greater/Lesser Yellowlegs 2 20 Nov 2018 William Benish N
 
239 Red-footed Booby 1 5 Nov 2018 Benjamin Gallardo N
 
shorebird sp. 150 2 Nov 2018 Natacha González N
 
Buteo/eagle sp. 2 2 Nov 2018 Mauricio Vasquez Cisternas N
 
Avenida de Reñaca A Con Con, Concón, Región de Valparaíso, CL (-32.948, -71.534)
Tachycineta sp. X 2 Nov 2018 Mauricio Vasquez Cisternas N
 
Avenida de Reñaca A Con Con, Concón, Región de Valparaíso, CL (-32.948, -71.534)
240 Common Gallinule 1 29 Oct 2018 Tomás De Ferari P
 
large albatross sp. 2 21 Oct 2018 Denis Tétreault
 
241 Wilson's Phalarope 1 20 Oct 2018 Pablo Martinez Morales P
 
tropicbird sp. 1 12 Oct 2018 Alvaro Jaramillo N
 
Ahu Tepito Cura
swallow sp. 1 7 Oct 2018 Renacer Experimental N
 
242 Bank Swallow 1 6 Oct 2018 Matías Garrido P
 
243 Polynesian Storm-Petrel 6 28 Aug 2018 Diego Valverde - (REDAVES) P
 
sierra-finch sp. 1 27 Aug 2018 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile)
 
244 White Tern 1 17 Jul 2018 Pedro Lazo Hucke N
 
245 Curlew Sandpiper 1 24 Jun 2018 César Piñones Cañete P
 
246 Bristle-thighed Curlew 2 11 Jun 2018 Pedro Lazo Hucke N
 
Motu Nui
247 Tawny-throated Dotterel 3 10 May 2018 Nicolas Araya Stuardo N
 
CL-Región de Valparaíso-Quintero - -32,804x-71,539 - 02-05-2017 13:52
248 White-rumped Sandpiper 1 5 May 2018 Natacha González N
 
249 Sabine's Gull 1 5 May 2018 Matías Garrido P
 
CL (-33.013, -71.872)
Austral/Andean Negrito 1 2 Mar 2018 Humedal Cartagena N
 
250 Common Redstart 1 17 Feb 2018 daniel valencia olatte N
 
Isla Robinson Crusoe, Juan Fernández CL-Valparaíso (-33,6570,-78,9215)
miner sp. (Geositta sp.) 8 15 Feb 2018 Matias Barcelo
 
small plover sp. 1 5 Feb 2018 Rodrigo Silva Caballero
 
Buteo sp. 1 26 Jan 2018 Mike Cadman N
 
251 Rufous-bellied Seedsnipe 2 23 Jan 2018 Juanjo Soto Sanhueza
 
Los Andes(-32.932, -70.283)
252 Long-tailed Jaeger 4 9 Jan 2018 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile) P
 
190 Millas
253 Red-billed Tropicbird 2 9 Jan 2018 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile) N
 
242 Millas
254 Elliot's Storm-Petrel 1 9 Jan 2018 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile) P
 
242 Millas
Black-bellied Plover/golden-plover sp. 1 9 Dec 2017 Shawn Loewen
 
Avenida del Mar 18–34, Santo Domingo CL-Valparaíso (-33.6270,-71.6322)
shrike-tyrant sp. 1 7 Dec 2017 María Angela Chiesa Valencia N
 
F-30-E, Quintero, Región de Valparaíso, CL (-32,885, -71,498)
255 Black-bellied Whistling-Duck 1 14 Nov 2017 Rigoberto Yañez P
 
pipit sp. 1 11 Nov 2017 Cristian Pinto N
 
Muscovy Duck x Mallard (hybrid) 1 7 Nov 2017 Alvaro Jaramillo N
 
Embalse San Juan
256 Chiguanco Thrush 1 28 Oct 2017 Pamela Waiki Millache P
 
flamingo sp. 1 14 Oct 2017 Rocío Arrué N
 
257 Slender-billed Prion 5 9 Sep 2017 Matías Garrido P
 
shearwater sp. 1 9 Sep 2017 Matías Garrido N
 
258 Andean Duck 1 13 Aug 2017 Renacer Experimental P
 
Semipalmated/Western Sandpiper 1 1 Jul 2017 Daniel Martinez Piña P
 
259 Gray-backed Storm-Petrel 1 27 May 2017 Matías Garrido P
 
260 Masked Yellowthroat 1 26 May 2017 Matías Garrido P
 
261 Wandering Albatross 1 5 Apr 2017 Marta Maturana Maturana P
 
262 Dot-winged Crake 1 2 Apr 2017 Ricardo Oyarzún P
 
263 South American Painted-Snipe 1 1 Apr 2017 Gonzalo Labarrera P
 
Humedal de Mantagua
264 Yellow-bridled Finch 8 23 Feb 2017 Alejandra Bahamondez Alvarado P
 
Minera Andina
265 Northern Fulmar 1 11 Feb 2017 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile) P
 
266 Patagonian Mockingbird 1 10 Dec 2016 David Alexis Salas Villena P
 
owl sp. 1 19 Nov 2016 Ariel Cabrera Foix N
 
267 Stilt Sandpiper 1 11 Nov 2016 Pablo Andrés Cáceres Contreras N
 
skua sp. 1 9 Nov 2016 Fabrice Schmitt N
 
-32.9461x-71.6220 - Feb 14, 2015, 19:28
268 Swallow-tailed Gull 15 22 Oct 2016 Diego Valverde - (REDAVES) N
 
269 Waved Albatross 1 22 Oct 2016 Diego Valverde - (REDAVES) N
 
270 Blue-footed Booby 1 22 Oct 2016 Diego Valverde - (REDAVES) N
 
Islote Gonzalez
271 Wedge-tailed Shearwater 1 21 Oct 2016 Marcelo Olivares Herrera P
 
272 Upland Goose 1 7 Oct 2016 Aves Libres Chile P
 
273 Little Blue Heron 1 15 Jul 2016 Pecesote con Bigote
 
274 Markham's Storm-Petrel 1 14 Apr 2016 Pablo Andrés Cáceres Contreras P
 
275 Spectacled Duck 2 13 Apr 2016 Felipe Hurtado P
 
276 Eastern Kingbird 1 13 Feb 2016 Matías Garrido P
 
277 Masafuera Rayadito 5 6 Feb 2016 Héctor Gutiérrez Guzmán P
 
tern sp. 1 9 Nov 2015 Alvaro Jaramillo N
 
Cookilaria petrel sp. 1 29 Oct 2015 Dorothy Wadlow
 
24deg08'21", 81deg07'26"
Sooty/Bridled Tern 2 27 Oct 2015 Dorothy Wadlow N
 
28deg57'58"s, 79deg39'58"w
278 South Polar Skua 1 17 Oct 2015 Rodrigo Reyes N
 
279 Wattled Jacana 1 5 May 2015 Rodrigo Reyes N
 
hummingbird sp. 1 28 Mar 2015 John O'Brien N
 
280 Great Shearwater 1 21 Mar 2015 Ximena Arangua Castedo N
 
frigatebird sp. 3 20 Mar 2015 Richard Harris
 
Orongo
White-capped/Salvin's/Chatham Albatross 2 5 Nov 2014 Angus Wilson N
 
Chile (Quintero to JFI Spot 2)
phalarope sp. 150 5 Nov 2014 Angus Wilson N
 
Chile (Quintero-JFI spot 1)
281 Black-winged Petrel 2 4 Nov 2013 Pedro Lazo Hucke N
 
Motu Nui
282 Rusty-backed Monjita 1 20 Oct 2013 Rodrigo Barros Mc Intosh P
 
283 Blue-winged Teal 2 13 Jul 2013 Tomas McKay Alliende N
 
black-and-white shearwater sp. 1 29 Jun 2013 Pablo Andrés Cáceres Contreras N
 
Pelagico Valparaiso
284 Tropical Shearwater 1 4 Mar 2013 Pedro Lazo Hucke N
 
Motu Nui
285 Diademed Sandpiper-Plover 2 21 Jan 2012 Fernando Díaz (Albatross Birding in Chile)
 
286 Great Kiskadee 1 6 Jan 2012 La Chiricoca N
 
Masked/Nazca Booby 1 4 Sep 2011 Pedro Lazo Hucke N
 
sala y gomez
287 Dark-billed Cuckoo 1 7 May 2011 Pablo Andrés Cáceres Contreras N
 
288 King Penguin 1 30 Nov 2010 Avistamientos publicados (Chile) Data
 
bar-winged cinclodes sp. 1 8 Jun 2010 Rodrigo Silva Caballero
 
289 Gray-headed Albatross 1 12 Nov 2009 Alvaro Jaramillo N
 
290 Little Shearwater 1 25 Sep 2009 Nicolas Muggli Elton
 
291 Ruddy Ground-Dove 1 26 Apr 2009 Rodrigo Reyes
 
Humedal de Campiche
292 Marbled Godwit 1 12 Feb 2008 Rodrigo Reyes
 
Humedal de Mantagua
293 Andean Avocet 2 15 Oct 2007 Rodrigo Reyes
 
294 Andean Flamingo 1 22 Apr 2007 Rodrigo Silva Caballero
 
295 White-faced Whistling-Duck 15 29 May 2004 Rodrigo Barros Mc Intosh N
 
prion sp. 250 1 Aug 2001 David Beadle N
 
296 Cook's Petrel 36 21 Jun 2001 Juan Aguirre N
 
isla San Félix
297 Blue-gray Noddy 24 5 Apr 1999 Jeff Sauer N
 
298 Swainson's Hawk 1 15 Oct 1869 CyberBird Proxy L