Checklist S49114358

Sharing links
Location
Stöcksjö, västra

Owner Hans Norelius

Incidental
Comments

Observations

  1. Number observed: 1

    Comments: Sitter längs diket strax söder om vägen strax innan Åsarvägen 20.

  2. Number observed: 1

    Comments: I buske vid mötesplatsskylten vid Åsarvägen 20