Species
1 Bharatpur--Keoladeo Ghana NP
384
2 Ranthambore NP
313
3 Tal Chhapar Sanctuary
297
4 Bund Baretha Wildlife Sanctuary
282
5 Soorwal Lake
260
6 Ranthambhore NP--Zone 3
231
7 Chambal Wildlife Sanctuary
227
8 Jorbeer Carcass Dump, Bikaner
225
9 Ranthambore NP--entry road & fort
219
10 Ranthambore NP--Zone 1
217
11 Sariska Tiger Reserve
216
12 Mount Abu
211
13 Desert NP--Sudasari
207
14 Menar Lake
204
15 Ranthambhore NP--Zone 5
202
16 Ranthambore National Park
200
17 Bharatpur Bird Sanctuary
198
18 Ranthambore NP--Khem Villas (outside park)
198
19 Ranthambore NP--Zone 2
196
20 Pichola Lake, Udaipur
184
21 Ranthambore NP--Ranthambore Fort
183
22 Lake Chandlai, Jaipur
182
23 Ranthambore NP--Zone 4
182
24 Gajner Bird Sanctuary
176
25 Lake Man Sagar, Jaipur
176
26 Tal Chhapar WLS--Gaushala Area
173
27 Sambhar Lake
166
28 Desert NP
163
29 Fateh Sagar Lake
163
30 Shokaliya
163
31 Netsi Lake
158
32 Menal
157
33 Lake Mansarovar
154
34 Alania Dam
152
35 Rao Jodha Desert Rock Park, Jodhpur
151
36 Barkhera
149
37 Bera
148
38 Barli Lake
145
39 Dholpur -Chambal river
143
40 Jaipur--Floating Palace
141
41 IGNP Escape way - RD 750
139
42 Jawai dam
139
43 Jhalana Safari Park
138
44 Jodbeer
136
45 Kumbhalgarh NP
136
46 Gadisar Lake
133
47 Chavandia Pond
132
48 Talab Shahi
132
49 Udaipur--Jungle Safari Park
130
50 Jhameshwar Mahadev
129
51 Oriya Village Peace Park
129
52 Sajjangarh Wildlife Sanctuary
129
53 Desert NP--Sam Sand Dunes
128
54 Bharmela Pond Menar
127
55 Govardhan Sagar Lake
126
56 Pushkar Lake
125
57 Charwas Village Pond
123
58 Balsamand Lake Palace
122
59 Tal Chhapar WLS--Salt Pans
122
60 Khichan
121
61 Badi Talab
119
62 Kanota Dam, Jaipur
119
63 Chhapar Village Chowk and Pond
118
64 The Ranthambore Bagh
118
65 Mehrangarh Fort, Jodhpur
115
66 Chhatra Sagar, Nimaj
114
67 Umaid Bhawan Palace, Jodhpur
114
68 City Palace, Udaipur
113
69 Jaipur--Amber Palace vicinity
112
70 Khichan--Vijaysagar Lake
110
71 Tiger Den Resort
110
72 Amber Fort, Jaipur
109
73 Jatoli road
109
74 Mt. Abu Wildlife Sanctuary
109
75 Vallabh Gardens, Bikaner
108
76 Nahargarh Biological Park
107
77 Guda Bishnoiyan, Rajasthan State Highway 68
106
78 Banas River
105
79 Gangawas Pond, near Korna
103
80 Akal Wood Fossil Park
102
81 Sariska NP--Mansarovar Lake (Mangalsar Dam)
102
82 Anasagar Lake
100
83 Sariska Tiger Reserve--Karna ka Vas
100
84 Kumher area
99
85 Nela Pond
99
86 Netsi Village
99
87 Udai Sagar Lake
99
88 Trevor's Tank
98
89 Kuldhara
97
90 Ranthambore NP--Zone 4--Rajbagh
97
91 Charwas
96
92 RD507 (Wetlands)
94
93 Ranthambore NP--Zone 6
94
94 The Pugmark Hotel, Ranthambhore
94
95 Kumbalghad Forest
93
96 Bagh Hotel
92
97 Darbari Pond
92
98 Sardar Samand Lake
92
99 Bhomiya Ji Maharaj Temple
90
100 Chambal River Gorge, near Garadia Mahadev Temple
90