Jammu and Kashmir Change Location

Recent Visits

Checklists submitted within the last hour are not shown.
Observer Date Species
sonam angmo 9 Aug 2020 5
AAKIB HUSSAIN 8 Aug 2020 4
AAKIB HUSSAIN 7 Aug 2020 7
AAKIB HUSSAIN 7 Aug 2020 13
Ajay Kumar 7 Aug 2020 14
AAKIB HUSSAIN 6 Aug 2020 3
Parmil Kumar 6 Aug 2020 21
sonam angmo 6 Aug 2020 9
AAKIB HUSSAIN 5 Aug 2020 1
Parmil Kumar 5 Aug 2020 13
More Recent Visits...

Top eBirders

Updated ~1 day(s) ago.
1 Parmil Kumar
413
2 Parvez Shagoo
410
3 Neeraj Sharma
388
4 Pankaj Chibber
361
5 Ajay Kumar
326
6 Suresh Rana
305
7 Muzaffar A Kichloo
287
8 Sudesh Kumar
284
9 Pranita B
264
10 Rommel Mahaldar
227
Top 100 eBirders...

Top Counties

Updated ~1 day(s) ago.
1 Jammu
396
2 Kathua
314
3 Pakistan-administered Kashmir
284
4 Srinagar
259
5 Leh (ladakh)
249
6 Samba
246
7 Punch
241
8 Baramula
226
9 Doda
221
10 Reasi
205
All Counties...

590 Species 9730 Checklists

Updated ~1 day(s) ago.
Species Name Count Date By
1 Ashy Drongo 5 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora Wudur (33.768, 74.907), Shupiyan
2 Yellow-billed Blue-Magpie 3 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora Wudur (33.768, 74.907), Shupiyan
3 Large-billed Crow 7 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora Wudur (33.768, 74.907), Shupiyan
4 Streaked Laughingthrush 1 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora Wudur (33.768, 74.907), Shupiyan
5 Common Myna 3 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora Wudur (33.768, 74.907), Shupiyan
6 Blue Whistling-Thrush 2 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora Wudur (33.768, 74.907), Shupiyan
7 House Sparrow 1 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora Wudur (33.768, 74.907), Shupiyan
8 Eurasian Hoopoe 2 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Unnamed Road, Abal Wanah (33.734, 74.943), Shupiyan
9 Himalayan Woodpecker 1 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Unnamed Road, Abal Wanah (33.734, 74.943), Shupiyan
10 Eurasian Jackdaw 4 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Unnamed Road, Abal Wanah (33.734, 74.943), Shupiyan
11 House Crow 8 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Unnamed Road, Abal Wanah (33.734, 74.943), Shupiyan
12 Cinereous Tit 2 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Unnamed Road, Abal Wanah (33.734, 74.943), Shupiyan
13 Himalayan Bulbul 5 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Unnamed Road, Abal Wanah (33.734, 74.943), Shupiyan
14 Gray Bushchat 2 7 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Unnamed Road, Abal Wanah (33.734, 74.943), Shupiyan
15 Jungle Bush-Quail 5 7 Aug 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
16 Green Bee-eater 3 7 Aug 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
17 Common Woodshrike 1 7 Aug 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
18 Black Drongo 5 7 Aug 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
19 Long-tailed Shrike 2 7 Aug 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
20 Gray-breasted Prinia 3 7 Aug 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
21 Jungle Babbler 8 7 Aug 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
22 Brahminy Starling 4 7 Aug 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
23 Indian Robin 12 7 Aug 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
24 Pied Bushchat 2 7 Aug 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
25 Crested Bunting 2 7 Aug 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
26 Eurasian Collared-Dove 2 6 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Unnamed Road, Abal Wanah (33.733, 74.947), Shupiyan
27 Rock Bunting 2 6 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Unnamed Road, Abal Wanah (33.733, 74.947), Shupiyan
28 Gray Francolin 3 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
29 Black Kite 7 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
30 Blue-tailed Bee-eater 5 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
31 Ashy-crowned Sparrow-Lark 6 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
32 Plain Prinia 4 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
33 Gray-throated Martin 4 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
34 Barn Swallow 7 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
35 Common Babbler 5 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
36 Bank Myna 10 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
37 Brown Rock Chat 3 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
38 Indian Silverbill 5 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
39 Scaly-breasted Munia 6 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
40 Paddyfield Pipit 7 6 Aug 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
41 Chukar 5 6 Aug 2020 sonam angmo
 
Unnamed Road (34.276, 77.206), Leh (ladakh)
42 Rock Pigeon 1 6 Aug 2020 sonam angmo
 
Unnamed Road (34.276, 77.206), Leh (ladakh)
43 Oriental Turtle-Dove 1 6 Aug 2020 sonam angmo N
 
Unnamed Road (34.276, 77.206), Leh (ladakh)
44 Eurasian Magpie 5 6 Aug 2020 sonam angmo
 
Unnamed Road (34.276, 77.206), Leh (ladakh)
45 Mountain Chiffchaff 6 6 Aug 2020 sonam angmo
 
Unnamed Road (34.276, 77.206), Leh (ladakh)
46 Black Redstart 1 6 Aug 2020 sonam angmo
 
Unnamed Road (34.276, 77.206), Leh (ladakh)
47 Common Rosefinch 1 6 Aug 2020 sonam angmo N
 
Unnamed Road (34.276, 77.206), Leh (ladakh)
48 Fire-fronted Serin 11 6 Aug 2020 sonam angmo
 
Unnamed Road (34.276, 77.206), Leh (ladakh)
49 Barn Owl 1 5 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Unnamed Road, Abal Wanah (33.735, 74.946), Shupiyan
50 Indian Peafowl 4 5 Aug 2020 Parmil Kumar
 
51 Brown-headed Barbet 1 5 Aug 2020 Parmil Kumar
 
52 Alexandrine Parakeet 5 5 Aug 2020 Parmil Kumar
 
53 Indian Pitta 1 5 Aug 2020 Parmil Kumar N
 
54 Indian Golden Oriole 2 5 Aug 2020 Parmil Kumar
 
55 White-throated Fantail 4 5 Aug 2020 Parmil Kumar P
 
56 Hair-crested Drongo 1 5 Aug 2020 Parmil Kumar P
 
57 Rufous Treepie 2 5 Aug 2020 Parmil Kumar
 
58 Indian White-eye 10 5 Aug 2020 Parmil Kumar
 
59 Orange-headed Thrush 2 5 Aug 2020 Parmil Kumar N
 
60 Verditer Flycatcher 3 5 Aug 2020 Parmil Kumar P
 
61 Eurasian Moorhen 3 5 Aug 2020 Sonam Choldan N
 
(34.12, 77.528) Spituk, Leh (ladakh)
moorhen/coot/gallinule sp. 2 5 Aug 2020 Sonam Choldan
 
(34.12, 77.528) Spituk, Leh (ladakh)
62 Citrine Wagtail 30 5 Aug 2020 Sonam Choldan N
 
(34.12, 77.528) Spituk, Leh (ladakh)
63 European Starling 2 4 Aug 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Unnamed Road, Abal Wanah (33.736, 74.941), Shupiyan
64 Hill Pigeon 2 4 Aug 2020 Ajaz Ansari
 
Chushot shama, Leh (ladakh)
65 Black-winged Stilt 2 4 Aug 2020 Ajaz Ansari
 
Chushot shama, Leh (ladakh)
66 White Wagtail 2 4 Aug 2020 Ajaz Ansari
 
Chushot shama, Leh (ladakh)
67 Lesser Whitethroat 1 4 Aug 2020 Ajaz Ansari
 
Phyang (Chusgo) (34.173, 77.481), Leh (ladakh)
68 Wood Sandpiper 1 4 Aug 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Chuchot Gongma (34.053, 77.64), Leh (ladakh)
69 Red-vented Bulbul 4 3 Aug 2020 Ashok Sharma
 
bhaga, Reasi
70 Baya Weaver 1 3 Aug 2020 Ashok Sharma
 
bhaga, Reasi
71 Red Avadavat 2 3 Aug 2020 Ashok Sharma
 
bhaga, Reasi
72 Ruddy Shelduck 9 1 Aug 2020 Sonam Choldan P
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
73 Great Crested Grebe 2 1 Aug 2020 Sonam Choldan P
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
74 Common Swift 3 1 Aug 2020 Sonam Choldan N
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
75 Black-necked Crane 2 1 Aug 2020 Sonam Choldan P
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
76 Brown-headed Gull 12 1 Aug 2020 Sonam Choldan P
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
77 Common Tern 12 1 Aug 2020 Sonam Choldan P
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
78 Red-billed Chough 3 1 Aug 2020 Sonam Choldan P
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
79 Horned Lark 6 1 Aug 2020 Sonam Choldan N
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
80 Hume's Lark 4 1 Aug 2020 Sonam Choldan P
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
81 Isabelline Wheatear 1 1 Aug 2020 Sonam Choldan N
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
82 Desert Wheatear 19 1 Aug 2020 Sonam Choldan N
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
83 Pied Wheatear 2 1 Aug 2020 Sonam Choldan N
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
84 Brown Accentor 1 1 Aug 2020 Sonam Choldan P
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
85 Plain Mountain-Finch 3 1 Aug 2020 Sonam Choldan N
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
86 Twite 1 1 Aug 2020 Sonam Choldan N
 
(33.321, 78.489) Yaya Tso, Leh (ladakh)
87 Bearded Vulture 1 31 Jul 2020 Sonam Choldan N
 
Warila (34.119, 77.83), Leh (ladakh)
88 Eurasian Kestrel 1 31 Jul 2020 Sonam Choldan N
 
Warila (34.119, 77.83), Leh (ladakh)
89 White-winged Redstart 3 31 Jul 2020 Sonam Choldan N
 
Warila (34.119, 77.83), Leh (ladakh)
90 Tibetan Snowcock 23 31 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba P
 
Wari La (34.107, 77.834), Leh (ladakh)
91 Himalayan Snowcock 20 31 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba P
 
Wari La (34.107, 77.834), Leh (ladakh)
92 White-capped Redstart 2 31 Jul 2020 Stanzin Namgail
 
(34.463, 76.853), Leh (ladakh)
93 Robin Accentor X 31 Jul 2020 Stanzin Namgail
 
(34.463, 76.853), Leh (ladakh)
94 Pied Cuckoo 1 30 Jul 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
95 Jungle Prinia 1 30 Jul 2020 Parvez Shagoo P
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
96 Yellow-eyed Babbler 3 30 Jul 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
97 Rufous-tailed Scrub-Robin 1 30 Jul 2020 Parmil Kumar P
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
98 Indian Gray Hornbill 2 29 Jul 2020 Parmil Kumar
 
Outskirts of Akhnoor, Jammu
99 Red-rumped Swallow 2 29 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
100 Purple Sunbird 3 29 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
101 Black-rumped Flameback 1 28 Jul 2020 Ashok Sharma
 
Purana Daroor, Reasi
102 Cattle Egret 2 28 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
103 Bay-backed Shrike 1 28 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
104 Striated Babbler 4 28 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
105 Oriental Magpie-Robin 6 28 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Near Jawhar Navodaya Vidyalaya(32.97, 74.743), Jammu
106 Tibetan Partridge 4 28 Jul 2020 Padma Gyalpo
 
(33.832, 77.868), Leh (ladakh)
107 Yellow-billed Chough 2 28 Jul 2020 Padma Gyalpo
 
(33.832, 77.868), Leh (ladakh)
108 Oriental Skylark 2 28 Jul 2020 Padma Gyalpo
 
(33.832, 77.868), Leh (ladakh)
109 Tickell's Leaf Warbler 8 28 Jul 2020 Padma Gyalpo
 
(33.832, 77.868), Leh (ladakh)
110 Eurasian Wren 4 28 Jul 2020 Padma Gyalpo
 
(33.832, 77.868), Leh (ladakh)
111 Alpine Accentor 4 28 Jul 2020 Padma Gyalpo
 
(33.832, 77.868), Leh (ladakh)
112 Great Rosefinch 2 28 Jul 2020 Padma Gyalpo
 
(33.832, 77.868), Leh (ladakh)
113 Asian Koel 1 27 Jul 2020 Monika Devi
 
114 Red-wattled Lapwing 4 27 Jul 2020 Monika Devi
 
115 Indian Pond-Heron 1 27 Jul 2020 Monika Devi
 
116 White-throated Kingfisher 1 27 Jul 2020 Monika Devi
 
117 Western Crowned Warbler 10 26 Jul 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
118 Aberrant Bush Warbler 1 26 Jul 2020 Sheikh Riyaz P
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
119 Dark-sided Flycatcher 1 26 Jul 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
120 Siberian Stonechat 1 26 Jul 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
121 Carrion Crow 2 25 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Stanba Sasoma Ranbirpur (34.02, 77.679), Leh (ladakh)
122 Clamorous Reed Warbler 1 25 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Stanba Sasoma Ranbirpur (34.02, 77.679), Leh (ladakh)
123 Common Sandpiper 2 23 Jul 2020 Sonam Choldan N
 
(34.12, 77.528) Spituk, Leh (ladakh)
124 Bluethroat 1 23 Jul 2020 Sonam Choldan N
 
(34.12, 77.528) Spituk, Leh (ladakh)
125 Common Cuckoo 1 23 Jul 2020 Rigzin Norboo
 
Taksha (34.832, 77.507), Leh (ladakh)
126 Eurasian Sparrowhawk 1 23 Jul 2020 sonam angmo
 
Unnamed Road, Likir (34.277, 77.205), Leh (ladakh)
127 Eurasian Hobby 1 23 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Stanba Sasoma Ranbirpur (34.02, 77.679), Leh (ladakh)
128 Indian Roller 1 22 Jul 2020 JEETAN SOODAN
 
Lambehri A (33.122, 74.345), Rajouri
129 Striated Prinia 2 22 Jul 2020 JEETAN SOODAN
 
Lambehri A (33.122, 74.345), Rajouri
130 Black Francolin 1 21 Jul 2020 Ashok Sharma
 
serli, Reasi
131 Greater Coucal 2 21 Jul 2020 Parmil Kumar
 
Nikki Tawi, Jammu, Jammu
132 White-breasted Waterhen 2 21 Jul 2020 Parmil Kumar
 
Nikki Tawi, Jammu, Jammu
133 Indian Thick-knee 4 21 Jul 2020 Parmil Kumar P
 
Nikki Tawi, Jammu, Jammu
134 Spotted Owlet 2 21 Jul 2020 Parmil Kumar
 
Nikki Tawi, Jammu, Jammu
135 Upland Buzzard 1 20 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba P
 
Anley (32.757, 79.011), Leh (ladakh)
136 Laughing Dove 4 19 Jul 2020 Parmil Kumar
 
137 Small Pratincole 15 19 Jul 2020 Parmil Kumar P
 
138 Asian Barred Owlet 1 19 Jul 2020 Parmil Kumar P
 
139 Lesser Sand-Plover 3 19 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba P
 
Stalung (33.093, 78.71), Leh (ladakh)
140 Little Stint 1 19 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Stalung (33.093, 78.71), Leh (ladakh)
141 Green Sandpiper 2 19 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Stalung (33.093, 78.71), Leh (ladakh)
142 Common Redshank 2 19 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Stalung (33.093, 78.71), Leh (ladakh)
143 European Goldfinch 10 19 Jul 2020 Sheikh Riyaz
 
Mahi nag Kulgam, Kulgam
144 Spotted Dove 2 18 Jul 2020 Ashok Sharma
 
Purana Daroor, Reasi
145 Yellow-footed Green-Pigeon 1 18 Jul 2020 Ashok Sharma
 
Purana Daroor, Reasi
146 Blue-throated Barbet 1 18 Jul 2020 Ashok Sharma
 
Purana Daroor, Reasi
147 Shikra 1 18 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
148 Gray-capped Woodpecker 2 18 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
149 Rose-ringed Parakeet 5 18 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
150 Indian Paradise-Flycatcher 2 18 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
151 Black-chinned Babbler 1 18 Jul 2020 Sudesh Kumar P
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
152 Yellow-throated Sparrow 5 18 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
153 Himalayan Griffon 1 18 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Leh-Nyoma Road Via Taklang La (33.63, 77.759), Leh (ladakh)
154 Little Owl 1 18 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Leh-Nyoma Road Via Taklang La (33.63, 77.759), Leh (ladakh)
155 Common Raven 4 18 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Leh-Nyoma Road Via Taklang La (33.63, 77.759), Leh (ladakh)
156 Ground Tit 5 18 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba P
 
Leh-Nyoma Road Via Taklang La (33.63, 77.759), Leh (ladakh)
157 Black-winged Snowfinch 7 18 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Leh-Nyoma Road Via Taklang La (33.63, 77.759), Leh (ladakh)
158 Black-headed Mountain-Finch 5 18 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Leh-Nyoma Road Via Taklang La (33.63, 77.759), Leh (ladakh)
159 Blanford's Snowfinch 2 18 Jul 2020 Padma Gyalpo
 
160 Ibisbill 1 15 Jul 2020 Sonam Choldan N
 
Gasha Birding Camp Spituk (34.119, 77.527), Leh (ladakh)
161 Garganey 5 15 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Stanba Sasoma Rambirpor (34.019, 77.678), Leh (ladakh)
162 Little Egret 1 14 Jul 2020 Monika Devi
 
163 Plumbeous Redstart 1 14 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Aharbal (33.64, 74.779), Shupiyan
164 Rufous-breasted Accentor 3 14 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Aharbal (33.64, 74.779), Shupiyan
165 Russet Sparrow 6 14 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN P
 
Aharbal (33.64, 74.779), Shupiyan
166 Yellow-breasted Greenfinch 3 14 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN P
 
Aharbal (33.64, 74.779), Shupiyan
167 Blue-capped Redstart 1 13 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Kounsar Nag Shopian (33.518, 74.761), Reasi
168 Brown Dipper 2 12 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Mahinag Road Kounsarnag (33.577, 74.758), Kulgam
169 Plum-headed Parakeet 5 12 Jul 2020 Keshav 07
 
Unnamed Road (33.25, 74.332), Rajouri
170 Gray-hooded Warbler 2 12 Jul 2020 Keshav 07
 
Unnamed Road (33.25, 74.332), Rajouri
171 Mallard 1 12 Jul 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
172 Little Grebe 6 12 Jul 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
173 Whiskered Tern 10 12 Jul 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
174 Black-crowned Night-Heron 2 12 Jul 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
175 Brown-fronted Woodpecker 1 12 Jul 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
176 Black Bulbul 7 12 Jul 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
177 Asian House-Martin 2 12 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Kongwatan Kounsarnag(33.65, 74.776), Shupiyan
178 Spotted Forktail 2 12 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Kongwatan Kounsarnag(33.65, 74.776), Shupiyan
179 Red Junglefowl 2 11 Jul 2020 Neeraj Sharma N
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
180 Common Iora 2 11 Jul 2020 Sudesh Kumar P
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
181 Blue-throated Flycatcher 4 11 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
182 White-eyed Buzzard 1 11 Jul 2020 Sudesh Kumar P
 
Galak forest area, Samba
183 Fulvous-breasted Woodpecker 1 11 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
Galak forest area, Samba
184 Scaly-bellied Woodpecker 1 11 Jul 2020 Neeraj Sharma
 
Galak forest area, Samba
drongo sp. X 11 Jul 2020 syed taffazull hussain P
 
Rawathpora, Badgam
185 Red Collared-Dove 4 11 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
Mansar road, Samba
186 Oriental Honey-buzzard 2 11 Jul 2020 Sudesh Kumar P
 
Mansar road, Samba
187 Coppersmith Barbet 2 11 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
Mansar road, Samba
188 Common Tailorbird 5 11 Jul 2020 Sudesh Kumar P
 
Mansar road, Samba
189 Ashy Prinia 3 11 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
Mansar road, Samba
190 Lemon-rumped Warbler 1 11 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
Mansar road, Samba
191 Jungle Myna 7 11 Jul 2020 Sudesh Kumar P
 
Mansar road, Samba
192 Blue Rock-Thrush 1 10 Jul 2020 Sonam Choldan N
 
Srinagar - Leh Highway, Hipti (34.271, 77.035), Leh (ladakh)
193 White-throated Dipper 1 9 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Sedew - Aharbal Road, Aharbal (33.651, 74.785), Shupiyan
194 Little Forktail 1 9 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Sedew - Aharbal Road, Aharbal (33.651, 74.785), Shupiyan
195 Greenish Warbler 1 9 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Kongwatan 10-Jul-2020 5:01 PM 33.637, 74.778, Shupiyan
196 Indian Scops-Owl 1 9 Jul 2020 Pankaj Chibber
 
Unnamed Road, Titri Note (33.74, 74.036), Punch
197 Great Barbet 2 9 Jul 2020 Pankaj Chibber
 
Unnamed Road, Titri Note (33.74, 74.036), Punch
198 Tickell's Thrush 1 9 Jul 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Stanba Sasoma Rambirpor (34.019, 77.678), Leh (ladakh)
199 Indian Spot-billed Duck 5 8 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
200 Great Thick-knee 2 8 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
201 River Lapwing 2 8 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
202 River Tern 6 8 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
203 Little Cormorant 2 8 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
204 Pied Kingfisher 2 8 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
205 Bengal Bushlark 4 8 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
206 Crested Lark 3 8 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
207 Zitting Cisticola 9 8 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
208 Black-breasted Weaver 4 8 Jul 2020 Ajay Kumar
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
209 Alpine Swift 50 8 Jul 2020 Pankaj Chibber P
 
Jhulass Poonch, Punch
210 Snow Pigeon 2 5 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN
 
National Highway 244, Chhatroo (33.581, 75.51), Anantnag
211 Egyptian Vulture 1 5 Jul 2020 Sudesh Kumar
 
Thein, Kathua, Kathua
212 Peregrine Falcon 1 5 Jul 2020 Sudesh Kumar P
 
Thein, Kathua, Kathua
213 European Bee-eater 2 3 Jul 2020 Sheikh Haris
 
Nishat, Srinagar
214 Gray Heron 2 2 Jul 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Chee-Anchidora Road (33.754, 75.164), Anantnag
215 Slaty-headed Parakeet 3 1 Jul 2020 Rinkita Gurav
 
Auto selected 32.91296, 75.09943, Udhampur
216 Ruddy-breasted Crake 1 30 Jun 2020 Irfan Jeelani
 
217 Lesser Whistling-Duck 6 30 Jun 2020 Abhishek Tagotra N
 
Jammu (32.659, 74.903), Jammu
218 Common Hawk-Cuckoo 3 30 Jun 2020 Abhishek Tagotra
 
Jammu (32.659, 74.903), Jammu
219 Wire-tailed Swallow 13 30 Jun 2020 Abhishek Tagotra
 
Jammu (32.659, 74.903), Jammu
220 Long-billed Pipit 10 29 Jun 2020 Mir Jafar
 
Cherwan, Srinagar
221 Short-toed Snake-Eagle 1 25 Jun 2020 Sudesh Kumar
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
222 Speckled Piculet 5 25 Jun 2020 Sudesh Kumar P
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
223 Hume's Warbler 5 25 Jun 2020 Sudesh Kumar
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
224 Gray Treepie 3 21 Jun 2020 Keshav 07
 
Unnamed Road (33.251, 74.331), Rajouri
225 Gray Wagtail 2 21 Jun 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
226 Asian Pied Starling 1 21 Jun 2020 Susheel Sharma
 
Chinore, Jammu, Doda
227 Sulphur-bellied Warbler 2 18 Jun 2020 Rigzin Norboo
 
Charasa Road (34.8, 77.505), Leh (ladakh)
228 Black-naped Monarch 1 18 Jun 2020 Neeraj Sharma P
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
229 Crested Serpent-Eagle 1 17 Jun 2020 Neeraj Sharma P
 
230 Tufted Duck 1 16 Jun 2020 Padma Gyalpo N
 
231 Eurasian Coot 2 16 Jun 2020 Padma Gyalpo
 
thrush sp. 1 14 Jun 2020 Waseem Sheikh P
 
Kralpora, Kupwara
232 Chestnut-tailed Starling 1 14 Jun 2020 Yatin Gupta P
 
Mandli - Kishenpur Road (32.593, 75.509), Kathua
233 Himalayan Monal 1 14 Jun 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
234 Long-tailed Minivet 2 14 Jun 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
235 Rufous-naped Tit 1 14 Jun 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
236 Chestnut Thrush 1 14 Jun 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
237 White-browed Scimitar-Babbler 1 14 Jun 2020 Yatin Gupta P
 
Mandli - Kishenpur Road (32.615, 75.508), Kathua
238 Puff-throated Babbler 1 14 Jun 2020 Yatin Gupta P
 
Mandli - Kishenpur Road (32.615, 75.508), Kathua
239 Thick-billed Flowerpecker 1 14 Jun 2020 Yatin Gupta P
 
Mandli - Kishenpur Road (32.615, 75.508), Kathua
240 Yellow Bittern 1 14 Jun 2020 Sudesh Kumar P
 
241 Cinnamon Bittern 1 14 Jun 2020 Sudesh Kumar P
 
242 Indian Spotted Eagle 1 14 Jun 2020 Sudesh Kumar P
 
243 Green-winged Teal 1 13 Jun 2020 Stanzin Chamba
 
244 White-browed Tit-Warbler 2 13 Jun 2020 Stanzin Chamba
 
245 Speckled Wood-Pigeon 6 13 Jun 2020 Irfan Jeelani P
 
Auto selected 34.24405, 74.95175, Srinagar
246 Golden Eagle 1 13 Jun 2020 Padma Gyalpo
 
247 Little Ringed Plover 10 12 Jun 2020 Parmil Kumar
 
Nikki Tawi, Jammu, Jammu
248 Greater Painted-Snipe 1 12 Jun 2020 Parmil Kumar P
 
Nikki Tawi, Jammu, Jammu
249 Black-winged Kite 4 12 Jun 2020 Parmil Kumar
 
Nikki Tawi, Jammu, Jammu
250 Streak-throated Swallow 25 12 Jun 2020 Parmil Kumar
 
Nikki Tawi, Jammu, Jammu
251 Little Bittern 2 11 Jun 2020 Irfan Jeelani P
 
Auto selected 34.26558, 74.90243, Srinagar
252 Common Kingfisher 3 11 Jun 2020 Irfan Jeelani
 
Auto selected 34.26558, 74.90243, Srinagar
253 Gadwall 5 11 Jun 2020 Ajaz Ansari P
 
254 Red-crested Pochard 1 11 Jun 2020 Ajaz Ansari P
 
255 Intermediate Egret 1 11 Jun 2020 Keshav 07
 
Poonch Highway, Chhabardhara (33.38, 74.283), Rajouri
256 Great Cormorant 1 10 Jun 2020 Sudesh Kumar
 
257 Gray-winged Blackbird 1 10 Jun 2020 Mir Jafar
 
Warpoha, Srinagar
258 Gray-bellied Cuckoo 1 10 Jun 2020 Neeraj Sharma P
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
259 Common Chiffchaff 6 10 Jun 2020 Sudesh Kumar
 
jasrota wild life sanctuary, Kathua
260 Himalayan Cuckoo 1 9 Jun 2020 NOORUL ISLAM
 
261 Eurasian Crag-Martin 12 8 Jun 2020 Rigzin Norboo
 
Unnamed Road, Hunder (34.581, 77.457), Leh (ladakh)
sunbird sp. 12 7 Jun 2020 Sudesh Kumar
 
Mahamaya park, Jammu
262 Ultramarine Flycatcher 3 7 Jun 2020 Mir Jafar
 
Cherwan, Srinagar
263 Mongolian Finch 5 7 Jun 2020 Tashi Angchok Stanba P
 
Shara Road (33.795, 77.841), Leh (ladakh)
264 Black-headed Jay 2 5 Jun 2020 Muzaffar A Kichloo
 
Sharote, Thathri, Doda
265 Spotted Redshank 3 5 Jun 2020 Stanzin Chamba
 
266 Brown-capped Woodpecker 1 5 Jun 2020 Vivek Saggar P
 
Vip Tourist huts, Kathua
267 Common House-Martin 25 5 Jun 2020 Rigzin Norboo
 
Unnamed Road, Taksha (34.834, 77.509), Leh (ladakh)
268 Brownish-flanked Bush Warbler 1 4 Jun 2020 Susheel Sharma
 
Unnamed Road, Bhal Wana (33.215, 75.667), Doda
269 Large-billed Leaf Warbler 1 2 Jun 2020 AAKIB HUSSAIN
 
My Home (33.771, 74.905), Shupiyan
270 Golden Bush-Robin 1 2 Jun 2020 Susheel Sharma
 
Bhal Wana (33.218, 75.672), Doda
271 Black-headed Cuckooshrike 1 1 Jun 2020 Parmil Kumar P
 
272 Barred Buttonquail 2 31 May 2020 Ajay Kumar P
 
Akhnoor Bank Of Chenab River (32.886, 74.729), Jammu
woodpecker sp. 1 30 May 2020 Ratish Singh
 
Khadarian (33.249, 74.335), Rajouri
273 Asian Emerald Dove 1 28 May 2020 Parmil Kumar P
 
mahamaya forest, Jammu
274 Rusty-cheeked Scimitar-Babbler 2 28 May 2020 Parmil Kumar
 
mahamaya forest, Jammu
275 Crested Kingfisher 1 27 May 2020 Syed Mustahsen
 
Badgam, Baramula
276 Common Merganser 13 27 May 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Hemya Road (33.702, 77.97), Leh (ladakh)
277 Northern Shoveler 4 25 May 2020 Padma Gyalpo
 
finch sp. 1 25 May 2020 Sonam Choldan N
 
278 Temminck's Stint 2 24 May 2020 Sonam Choldan N
 
Gasha Birding Camp Spituk (34.119, 77.527), Leh (ladakh)
279 Rosy Pipit 2 24 May 2020 Lobzang Visuddha
 
owl sp. 2 23 May 2020 AAKIB HUSSAIN
 
(33.766, 74.906), Shupiyan
280 Tibetan Sandgrouse 1 22 May 2020 Karma Sonam
 
281 European Roller 2 19 May 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora Wudur (33.768, 74.907), Shupiyan
282 Indian Blue Robin 1 18 May 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
283 Northern Pintail 1 18 May 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
284 Rusty-tailed Flycatcher 1 17 May 2020 Sheikh Riyaz P
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
285 Blue-capped Rock-Thrush 1 17 May 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
286 Chestnut-eared Bunting 1 17 May 2020 Sheikh Riyaz P
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
287 Kashmir Nuthatch 3 17 May 2020 Irfan Jeelani P
 
Auto selected 34.22487, 74.91478, Srinagar
288 White-cheeked Nuthatch 1 17 May 2020 Irfan Jeelani P
 
Auto selected 34.22487, 74.91478, Srinagar
289 Gray-headed Canary-Flycatcher 1 15 May 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
290 Coal Tit 2 15 May 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
291 Green-backed Tit 3 15 May 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
292 Black-throated Tit 2 15 May 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
293 Bar-tailed Treecreeper 2 15 May 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
294 Slaty-blue Flycatcher 1 15 May 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
295 Whiskered Yuhina 2 13 May 2020 Susheel Sharma P
 
Bhal Wana (33.217, 75.671), Doda
swift sp. 6 9 May 2020 BE RAJENDRAN
 
3/46, Convent Road 35.392, 77.18, Pakistan-administered Kashmir
296 Variable Wheatear 3 9 May 2020 ARIF AMIN N
 
Auto selected 36.54543, 74.80987, Pakistan-administered Kashmir
297 Pink-browed Rosefinch 1 9 May 2020 ARIF AMIN N
 
Borith lake, Pakistan-administered Kashmir
298 Baillon's Crake 1 7 May 2020 Tashi Angchok Stanba P
 
(34.119, 77.526), Leh (ladakh)
299 Eurasian Wigeon 6 6 May 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Shey Pond (34.07, 77.635), Leh (ladakh)
300 Pallas's Gull 1 6 May 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Shey Pond (34.07, 77.635), Leh (ladakh)
301 Eastern Spot-billed Duck 1 5 May 2020 Sonam Choldan P
 
(34.12, 77.528) Spituk, Leh (ladakh)
302 Blyth's Reed Warbler 2 4 May 2020 Parmil Kumar
 
303 Booted Eagle 1 4 May 2020 Syed Mustahsen
 
Srinagar , Badgam, Badgam
304 Tytler's Leaf Warbler 2 4 May 2020 AAKIB HUSSAIN
 
My Home (33.771, 74.905), Shupiyan
305 Rufous-bellied Niltava 1 3 May 2020 AAKIB HUSSAIN P
 
Mali Bagh (33.764, 74.904), Shupiyan
306 Black-throated Thrush 2 3 May 2020 AAKIB HUSSAIN N
 
Dangar Pora- Hari Pora Road (33.769, 74.906), Shupiyan
307 Himalayan Buzzard 1 3 May 2020 Sheikh Riyaz
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
308 Eurasian Wryneck 1 3 May 2020 Mohd Feroz N
 
Khomini Chowk, Srinagar (34.047, 74.742), Badgam
parakeet sp. 2 3 May 2020 KIRAN R
 
Srinagar - Kanyakumari Highway (33.991, 74.925), Badgam
309 Western Yellow Wagtail 2 3 May 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
310 White-capped Bunting 4 2 May 2020 Irfan Jeelani
 
Auto selected 34.26593, 74.90845, Srinagar
311 Eurasian Skylark 6 2 May 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Stanba Ranbirpur (34.019, 77.679), Leh (ladakh)
pipit sp. 3 1 May 2020 Ratish Singh
 
Khadarian, Rajouri
312 Gray-headed Woodpecker 1 1 May 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
313 Green Warbler 1 1 May 2020 Parmil Kumar P
 
314 Koklass Pheasant 1 30 Apr 2020 Irfan Jeelani P
 
Marchoi, Ganderbal
315 Blue-fronted Redstart 6 30 Apr 2020 Irfan Jeelani P
 
Marchoi, Ganderbal
316 Collared Owlet 1 29 Apr 2020 Ratish Singh
 
Khadarian, Rajouri
317 Gray-backed Shrike 1 29 Apr 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora- Hari Pora Road (33.769, 74.906), Shupiyan
Eurasian Moorhen/Common Gallinule 1 29 Apr 2020 Mohd Feroz P
 
BoatMan Colony, Bemina, Srinagar (34.065, 74.747), Baramula
318 Red-throated Pipit 1 29 Apr 2020 Mohd Feroz P
 
BoatMan Colony, Bemina, Srinagar (34.065, 74.747), Baramula
wagtail sp. X 28 Apr 2020 Mohd Feroz
 
BoatMan Colony, Bemina, Srinagar (34.065, 74.747), Baramula
319 Black-and-yellow Grosbeak 2 24 Apr 2020 Irfan Jeelani
 
Auto selected 34.27063, 74.91606, Srinagar
Phylloscopus sp. 1 23 Apr 2020 AAKIB HUSSAIN
 
My Home (33.771, 74.905), Shupiyan
320 Hen Harrier 1 22 Apr 2020 Irfan Jeelani P
 
Auto selected 34.27160, 74.90392, Srinagar
321 Brooks's Leaf Warbler 4 22 Apr 2020 AAKIB HUSSAIN
 
My Home (33.77, 74.905), Shupiyan
322 Whistler's Warbler 2 21 Apr 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora Wudur (33.768, 74.907), Shupiyan
323 Tawny Owl 1 21 Apr 2020 Ansar Ahmad Bhat P
 
Danpura Brein Nishat, Srinagar
324 Graylag Goose 1 20 Apr 2020 NOORUL ISLAM P
 
National Highway 301 (34.452, 76.068), Kargil
minivet sp. 4 20 Apr 2020 Mir Jafar N
 
Cherwan, Srinagar
325 Common Greenshank 3 19 Apr 2020 Sonam Choldan N
 
(34.12, 77.528) Spituk, Leh (ladakh)
326 Besra 2 19 Apr 2020 Sheikh Riyaz P
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
327 Altai Accentor 2 18 Apr 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora Wudur (33.768, 74.907), Shupiyan
328 Little Swift 2 16 Apr 2020 Ajay Kumar P
 
Parsoti More Near Pond (32.956, 74.735), Jammu
329 Tree Pipit 2 14 Apr 2020 Shubam Khajuria
 
Lambehri (33.122, 74.345), Rajouri
330 Blyth's Leaf Warbler 1 14 Apr 2020 Susheel Sharma P
 
Bhal Wana (33.217, 75.671), Doda
331 White-browed Wagtail 2 14 Apr 2020 Rohit Gupta P
 
Nagrota Military Station, Jammu
332 Buff-barred Warbler 1 12 Apr 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
333 Common Redstart 1 12 Apr 2020 Irfan Jeelani P
 
NH 1 (34.2649,74.9016), Srinagar
crow sp. 3 12 Apr 2020 Susheel Sharma
 
Bhal Wana (33.217, 75.671), Doda
334 Fire-capped Tit 5 11 Apr 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
335 Black Stork 2 10 Apr 2020 Syed Mustahsen P
 
Srinagar , Badgam, Badgam
336 Wallcreeper 1 9 Apr 2020 Mir Jafar
 
Cherwan, Srinagar
337 Mistle Thrush 2 9 Apr 2020 Mir Jafar
 
Cherwan, Srinagar
338 Water Pipit 1 9 Apr 2020 Tashi Angchok Stanba P
 
Shey (34.062, 77.651), Leh (ladakh)
339 Common Wood-Pigeon 2 8 Apr 2020 Ansar Ahmad Bhat
 
Danpura Brein Nishat, Srinagar
340 Sirkeer Malkoha 2 8 Apr 2020 Pankaj Chibber P
 
341 Orange Bullfinch 4 7 Apr 2020 Sheikh Riyaz P
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
342 Steppe Eagle 1 7 Apr 2020 Pankaj Chibber
 
343 Himalayan Rubythroat 1 7 Apr 2020 Pankaj Chibber N
 
344 Long-legged Buzzard 2 6 Apr 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Dangar Pora Wudur (33.768, 74.907), Shupiyan
cormorant sp. 2 6 Apr 2020 Parmil Kumar
 
old world vulture sp. 2 5 Apr 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
345 Pine Bunting 2 5 Apr 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
passerine sp. 2 5 Apr 2020 Rinkita Gurav
 
Chinta, Doda
346 Pale-billed Flowerpecker 1 5 Apr 2020 Ajay Kumar
 
National Highway 144A, Gangal (33.018, 74.659), Reasi
martin sp. (Progne sp.) 1 3 Apr 2020 Ratish Singh
 
Khadarian, Rajouri
347 Variegated Laughingthrush 2 3 Apr 2020 Pankaj Chibber
 
348 Black-throated Accentor 2 2 Apr 2020 Karamjeet Singh P
 
Slickchey, Kargil
349 Common Buzzard 2 31 Mar 2020 AAKIB HUSSAIN N
 
(33.77, 74.904)Dangar pora, Shupiyan
350 Himalayan Bluetail 1 31 Mar 2020 Pankaj Chibber
 
Birding At Home, Punch
eagle sp. 2 30 Mar 2020 Muzaffar A Kichloo
 
Grid Station, Thathri, Doda
351 Common Snipe 2 30 Mar 2020 Pankaj Chibber N
 
Jhulass, Poonch, Punch
352 Brahminy Kite 1 30 Mar 2020 Ajay Kumar
 
Nardi (Sayal)(32.974, 74.745), Jammu
353 Yellow-crowned Woodpecker 1 30 Mar 2020 Ajay Kumar P
 
Nardi (Sayal)(32.974, 74.745), Jammu
354 Crimson Sunbird 1 26 Mar 2020 Pankaj Chibber
 
Parade, Jammu Cantonment (32.737, 74.861), Jammu
355 Collared Scops-Owl 1 25 Mar 2020 Pankaj Chibber
 
356 White-eared Bulbul 1 22 Mar 2020 Irfan Jeelani P
 
satrina, Srinagar
357 Rufous-bellied Woodpecker 1 20 Mar 2020 AAKIB HUSSAIN
 
Mali Bagh (33.763, 74.905), Shupiyan
358 Common Pochard 1 16 Mar 2020 Parvez Shagoo N
 
Thandi Sarak, Jammu Cantonment (32.748, 74.876), Jammu
359 Ferruginous Duck 1 16 Mar 2020 Parvez Shagoo P
 
Thandi Sarak, Jammu Cantonment (32.748, 74.876), Jammu
bush warbler sp. 1 16 Mar 2020 Muzaffar A Kichloo
 
Thathri, Doda
360 Hodgson's Treecreeper 1 15 Mar 2020 AAKIB HUSSAIN N
 
Dangar Pora Dal (33.768, 74.901), Shupiyan
361 Great Egret 2 15 Mar 2020 Sudesh Kumar
 
362 Greater Spotted Eagle 1 15 Mar 2020 Sudesh Kumar N
 
363 Eurasian Marsh-Harrier 1 15 Mar 2020 Sudesh Kumar
 
gull sp. X 15 Mar 2020 Ashish Jha P
 
Wular Lake 34.361, 74.531, Bandipore
364 Himalayan Black-lored Tit 2 15 Mar 2020 Parvez Shagoo
 
(32.662, 75.734) Around Machedi Billawar, Kathua
365 Chestnut-tailed Minla 2 15 Mar 2020 Parvez Shagoo
 
(32.662, 75.734) Around Machedi Billawar, Kathua
366 Chestnut-bellied Nuthatch 2 15 Mar 2020 Parvez Shagoo P
 
(32.662, 75.734) Around Machedi Billawar, Kathua
367 Rufous Sibia 5 15 Mar 2020 Pankaj Chibber
 
Macchedi, Kathua
368 Olive-backed Pipit 6 14 Mar 2020 Parvez Shagoo N
 
(32.662, 75.734) Around Machedi Billawar, Kathua
369 Upland Pipit 1 14 Mar 2020 Parvez Shagoo P
 
(32.662, 75.734) Around Machedi Billawar, Kathua
370 Yellow-bellied Fairy-Fantail 1 13 Mar 2020 Parvez Shagoo
 
371 White-winged Grosbeak 1 13 Mar 2020 Karamjeet Singh P
 
Auto selected 34.56141, 76.12537, Kargil
duck sp. 12 12 Mar 2020 Karma Sonam
 
francolin sp. 2 11 Mar 2020 Ram Kumar
 
Unnamed Road, Srinagar (33.979, 74.778), Badgam
372 Scaly Thrush 1 11 Mar 2020 Parvez Shagoo N
 
373 Bar-headed Goose 1300 11 Mar 2020 Sudesh Kumar
 
374 Knob-billed Duck 3 11 Mar 2020 Sudesh Kumar
 
375 Purple Heron 1 11 Mar 2020 Sudesh Kumar
 
376 Greater White-fronted Goose 5 10 Mar 2020 Neeraj Sharma
 
377 Gray-headed Swamphen 20 10 Mar 2020 Neeraj Sharma
 
378 Black-headed Ibis 2 10 Mar 2020 Pankaj Chibber N
 
379 Red-naped Ibis 1 10 Mar 2020 Pankaj Chibber N
 
380 Sind Sparrow 4 10 Mar 2020 Pankaj Chibber N
 
381 Imperial Eagle 1 9 Mar 2020 Parvez Shagoo N
 
382 Paddyfield Warbler 1 9 Mar 2020 Parvez Shagoo P
 
383 Streaked Rosefinch 2 9 Mar 2020 J. Blair Briggs
 
Hemis Shukpachan, Leh (ladakh)
384 Sarus Crane 4 8 Mar 2020 Ajay Kumar P
 
32.5116436,75.026536, Jammu
385 Woolly-necked Stork 2 8 Mar 2020 Pankaj Chibber
 
386 Eurasian Eagle-Owl 1 8 Mar 2020 Karma Sonam N
 
387 Striated Heron 1 7 Mar 2020 Parvez Shagoo P
 
Surinsar LakeJammu - Surinsar - Mansar Road, Blahad (32.771, 75.043), Jammu
388 Cinereous Vulture 8 7 Mar 2020 Pankaj Chibber P
 
Challa-Dayalachak Road, Galak (32.56, 75.362), Kathua
rail/crake sp. 1 6 Mar 2020 Anup Soni
 
Jammu Cantonment (32.672, 74.903), Jammu
389 Indian Cormorant 2 5 Mar 2020 Abhishek Tagotra
 
Surinsar Mansar Road, Buttal (32.701, 75.143), Samba
Buteo sp. 1 4 Mar 2020 Vivek Rawat
 
Hanle, Leh (ladakh)
White-browed/White Wagtail 30 4 Mar 2020 Parmil Kumar
 
Baruta,Akhnoor, Jammu
390 Yellow-bellied Prinia 1 4 Mar 2020 Ajay Kumar
 
Akhnoor Bank Of Chenab River (32.886, 74.729), Jammu
391 Persian Wheatear 2 4 Mar 2020 Ajay Kumar N
 
Akhnoor Bank Of Chenab River (32.886, 74.729), Jammu
392 Northern Lapwing 2 1 Mar 2020 Parmil Kumar P
 
393 Water Rail 1 1 Mar 2020 Parvez Shagoo
 
Samba Near The Indo Pak Border Unnamed Road (32.505, 75.097), Samba
394 White-rumped Vulture 1 1 Mar 2020 Parvez Shagoo P
 
Samba Near The Indo Pak Border Unnamed Road (32.505, 75.097), Samba
395 Moustached Warbler 2 1 Mar 2020 Parvez Shagoo P
 
Samba Near The Indo Pak Border Unnamed Road (32.505, 75.097), Samba
396 Isabelline Shrike 1 29 Feb 2020 Ajay Kumar P
 
Akhnoor Bank Of Chenab River (32.886, 74.729), Jammu
397 Chestnut-bellied Rock-Thrush 1 29 Feb 2020 Shubam Khajuria
 
Maha Maya Path, Jammu Cantonment (32.731, 74.891), Jammu
398 Tundra Bean-Goose 3 28 Feb 2020 Parvez Shagoo P
 
raven sp. 1 25 Feb 2020 Parmil Kumar P
 
Tawi River ,Jammu, Jammu
399 Red-breasted Flycatcher 1 24 Feb 2020 Parvez Shagoo N
 
4th Tawi Bridge, Jammu Cantonment (32.715, 74.847), Jammu
400 Rook 10 23 Feb 2020 Pankaj Chibber P
 
401 Osprey 1 21 Feb 2020 Parvez Shagoo P
 
Thein Dam Road, Domar (32.447, 75.719), Kathua
402 White-tailed Stonechat 3 16 Feb 2020 Parvez Shagoo P
 
403 Yellow-wattled Lapwing 5 16 Feb 2020 Parvez Shagoo P
 
Unnamed Road, Chak Nazala (32.84, 74.577), Jammu
large swift sp. 1 16 Feb 2020 Sourav Halder
 
Sindhu ghat, Leh (ladakh)
404 Jack Snipe 5 16 Feb 2020 Parvez Shagoo P
 
Unnamed Road, Bharda Kalan (32.809, 74.584), Jammu
405 Red-throated Thrush 1 14 Feb 2020 Tashi Angchok Stanba P
 
(34.074, 77.612) Chushoot, Leh (ladakh)
406 Goldcrest 1 14 Feb 2020 Sourav Halder
 
Tangyar, Leh (ladakh)
Buteo/eagle sp. 1 12 Feb 2020 Vikas Dogra
 
Chenab catchment area Akhnoor (32.883, 74.724), Jammu
shrike sp. 1 9 Feb 2020 Kimberly Jeffries
 
407 Brown Boobook 1 9 Feb 2020 Pankaj Chibber P
 
408 Sand Lark 20 9 Feb 2020 Pankaj Chibber P
 
rosefinch sp. 2 8 Feb 2020 Tashi Angchok Stanba N
 
Thiksey (34.039, 77.682), Leh (ladakh)
409 Spotted Crake 1 4 Feb 2020 Pankaj Chibber P
 
410 Ruff 15 4 Feb 2020 Pankaj Chibber P
 
411 Kalij Pheasant 3 1 Feb 2020 Pankaj Chibber P
 
Bandichechian, Punch
412 Red-billed Leiothrix 10 1 Feb 2020 Pankaj Chibber P
 
Bandichechian, Punch
falcon sp. 1 26 Jan 2020 Dave Spangenburg N
 
413 Common Chaffinch 1 25 Jan 2020 Parmil Kumar P
 
414 Long-eared Owl 1 23 Jan 2020 Muzaffar A Kichloo P
 
Nikki Tawi, Jammu, Jammu
Himalayan/Eurasian Griffon 2 22 Jan 2020 Pankaj Chibber
 
Dara Dullian, Punch
415 Wedge-tailed Green-Pigeon 2 20 Jan 2020 Pankaj Chibber
 
Bhera jhulass, Punch
kingfisher sp. 1 18 Jan 2020 Keshav 07
 
Jan 18, 2020 3:01 PM 32.797, 74.91, Jammu
Asian Barred/Jungle Owlet 1 18 Jan 2020 Pankaj Chibber
 
High School Jhulass, Punch
416 Red-headed Bunting 1 18 Jan 2020 Pankaj Chibber P
 
High School Jhulass, Punch
417 Lesser Yellownape 2 17 Jan 2020 Pankaj Chibber
 
Mangnar Top, Punch
418 Brown Crake 2 16 Jan 2020 Pankaj Chibber P
 
Poonch Bridge, Punch
419 Tawny Eagle 1 16 Jan 2020 Pankaj Chibber P
 
Poonch Bridge, Punch
420 White-tailed Eagle 1 13 Jan 2020 Parmil Kumar P
 
421 Mrs. Gould's Sunbird 10 12 Jan 2020 Parmil Kumar P
 
(32.629, 75.65) Around baggan, Kathua
422 Eurasian Griffon 4 12 Jan 2020 Parmil Kumar P
 
(32.567, 75.355) Galak Dayalachak Road, Kathua
423 Eurasian Jay 1 12 Jan 2020 Pankaj Chibber
 
Salotri, Dheri Jhulass, Punch
424 White-throated Laughingthrush 5 10 Jan 2020 Pankaj Chibber
 
BG Poonch, Punch
425 Kentish Plover 1 6 Jan 2020 Pankaj Chibber
 
426 Oriental Darter 1 4 Jan 2020 Pankaj Chibber P
 
Macchedi, Kathua
427 Scaly-breasted Cupwing 1 4 Jan 2020 Pankaj Chibber P
 
Macchedi, Kathua
428 Brambling 8 4 Jan 2020 Pankaj Chibber P
 
Macchedi, Kathua
429 Cheer Pheasant 13 4 Jan 2020 Muzaffar A Kichloo P
 
Kahara, Bhalessa, Kishtwar
430 Streaked Weaver 4 2 Jan 2020 Ajay Kumar
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
431 White-browed Fantail 1 31 Dec 2019 Ajay Kumar N
 
Nardi (Sayal)(32.974, 74.745), Jammu
432 Fire-breasted Flowerpecker 2 29 Dec 2019 Ajay Kumar
 
(32.988, 74.731), Jammu
433 Painted Stork 1 24 Dec 2019 ASHA SOHIL P
 
lapwing sp. X 23 Dec 2019 Akhil Konar
 
23 Dec 2019 17:09 35.392, 77.18, Pakistan-administered Kashmir
434 Solitary Snipe 1 21 Dec 2019 Tashi Angchok Stanba P
 
Shey - Chuchot Road, Shey (34.064, 77.648), Leh (ladakh)
435 Small Minivet 1 15 Dec 2019 Ajay Kumar
 
Nardi (Sayal)(32.974, 74.745), Jammu
436 Eurasian Woodcock 1 12 Dec 2019 Tashi Angchok Stanba P
 
Shey (34.062, 77.651), Leh (ladakh)
pigeon/dove sp. X 27 Nov 2019 Stanzin Tundup
 
437 Merlin 1 24 Nov 2019 Ajay Kumar P
 
Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
438 Black-headed Gull X 22 Nov 2019 Imran Shah P
 
Altit (36.3185, 74.6818), Pakistan-administered Kashmir
439 White-tailed Lapwing 3 21 Nov 2019 Pankaj Chibber P
 
440 Rufous-backed Redstart 1 21 Nov 2019 ARIF AMIN
 
Borith lake, GB, Pakistan, Pakistan-administered Kashmir
441 Short-eared Owl X 18 Nov 2019 Imran Shah P
 
442 Yellowhammer X 18 Nov 2019 Imran Shah P
 
heron sp. 4 17 Nov 2019 madhushri mudke
 
Karan Nagar, Amar Mahel Museum, Jammu
treecreeper sp. 1 17 Nov 2019 Pankaj Chibber
 
443 Rufous-fronted Prinia 3 16 Nov 2019 Pankaj Chibber P
 
444 Black-bellied Plover 1 12 Nov 2019 Sonam Choldan P
 
(34.064, 77.643) Shashi, Leh (ladakh)
445 Dunlin 1 12 Nov 2019 Sonam Choldan P
 
(34.064, 77.643) Shashi, Leh (ladakh)
446 Spanish Sparrow X 12 Nov 2019 Imran Shah P
 
Batura Lake, Gojal, Pakistan-administered Kashmir
447 Eurasian Siskin X 12 Nov 2019 Imran Shah P
 
Batura Lake, Gojal, Pakistan-administered Kashmir
448 Reed Bunting 1 9 Nov 2019 Lobzang Visuddha P
 
Shashi Zampa, shey, Leh Ladakh, India, Leh (ladakh)
449 Pin-tailed Snipe 3 3 Nov 2019 Pankaj Chibber P
 
snipe sp. 1 3 Nov 2019 Pankaj Chibber P
 
450 Taiga Flycatcher 1 3 Nov 2019 Pankaj Chibber P
 
451 Eurasian Tree Sparrow X 2 Nov 2019 Imran Shah P
 
Sherqilla (36.0909, 74.045), Pakistan-administered Kashmir
452 Gray-necked Bunting X 29 Oct 2019 Imran Shah P
 
453 Eurasian Curlew 1 19 Oct 2019 Lobzang Visuddha P
 
Spituk, Leh (ladakh)
454 Large Cuckooshrike 2 15 Oct 2019 Ajay Kumar
 
National Highway 144A, Gangal (33.018, 74.659), Reasi
455 Terek Sandpiper 3 6 Oct 2019 Mukesh Sehgal
 
456 Northern Goshawk 1 2 Oct 2019 Sheikh Riyaz P
 
Brain nishat srinagar, Srinagar
457 Tricolored Munia 2 21 Sep 2019 Pankaj Chibber P
 
Pargwal (32.799, 74.603), Jammu
Greater Short-toed/Hume's Lark X 20 Sep 2019 Samyukth Sridharan
 
458 Greater Short-toed Lark 35 20 Sep 2019 Rajesh Panwar
 
Passer sp. 30 17 Sep 2019 Sreekumar E R
 
Shey - Chuchot Road, Shey (34.068, 77.649), Leh (ladakh)
459 Sykes's Short-toed Lark 2 16 Sep 2019 Iqbal Ali Khan
 
Sani Village, Kargil
460 Pale Sand Martin 7 15 Sep 2019 Ajay Kumar P
 
Pargwal (32.799, 74.603), Jammu
461 Spotted Flycatcher 1 14 Sep 2019 Subbu Subramanya P
 
Lato Village, Leh (ladakh)
lark sp. 4 14 Sep 2019 Subbu Subramanya P
 
10 Km before Dibring, Tso Kar-Leh Road, Leh (ladakh)
462 Black-tailed Godwit X 13 Sep 2019 Tashi Angchok Stanba P
 
(34.074, 77.612) Chushoot, Leh (ladakh)
463 Lesser Kestrel 1 13 Sep 2019 Subbu Subramanya P
 
Last-point Watchtower, Startsapuk Tso, Leh (ladakh)
peep sp. 2 12 Sep 2019 Subbu Subramanya
 
Before Puga, Leh (ladakh)
tern sp. 1 10 Sep 2019 Subbu Subramanya P
 
Loma Bridge area, Leh (ladakh)
464 Red-backed Shrike X 10 Sep 2019 Imran Shah P
 
dabbling duck sp. 4 8 Sep 2019 Subbu Subramanya P
 
Shy Marsh, Leh (ladakh)
465 Pied Avocet 2 6 Sep 2019 Balaji P B
 
waterfowl sp. 6 4 Sep 2019 Himanshu Joshi
 
466 Rosy Starling 1 4 Sep 2019 Balaji P B P
 
467 Rufous-tailed Rock-Thrush 1 3 Sep 2019 Balaji P B P
 
468 Kashmir Flycatcher 1 1 Sep 2019 AAKIB HUSSAIN N
 
(33.765, 74.91), Shupiyan
469 Pacific Golden-Plover 1 31 Aug 2019 Iqbal Ali Khan
 
Damsna Suru valley, Kargil
Tringa sp. 4 29 Aug 2019 Senan D'Souza
 
470 Booted Warbler 2 25 Aug 2019 Parmil Kumar