Filters and navigation

Change location Change location
All years

Ukraine

Top hotspots

Top regions sorted by number of observed species
Rank Region Species Species
1 Солоний Лиман ландшафтний заказник (Solonyy Lyman Landscape Reserve)
181
2 Великоберезнянський орнітологічний заказник (Velykobereznyanskyi Ornithological Reserve)
172
3 Чолгинський орнітологічний заказник (Cholhyni Ornithological Reserve)
170
4 Булахівський Лиман орнітологічний заказник (Bulakhiv'skyy Lyman Ornithological Reserve)
167
5 Святошинські стави (Sviatoshyn ponds)
167
6 Тилігульський лиман--пониззя--Одеська обл. (Tylihul Estuary--downstream--Odessа Oblast)
163
7 Осокорки--луки (Osokorky--meadows)
162
8 Долина р. Будичина--р. Руда (Budychyna River valley--Ruda River)
156
9 Голосків--півн. зах. (Goloskiv--NW)
144
10 Мальованка РЛП (Mal'ovanka Regional Landscape Park)
135
11 Арабатська Стрілка--Сиваш (Arabat Spit--Syvash)
134
12 Канал БСА--півн. (BAS Channel--N)
133
13 Система ставів смт Івано-Франкове--3 став (Ponds near Ivano-Frankove--pond 3)
133
14 Бурштинське водосховище (Burshtynske Reservoir)
131
15 Забір'я--набережна (Zabir'ya lakes--Naberezhna St.)
130
16 КВС--дамба (Kyiv Reservoir--levee)
130
17 КВС--острів (Kyiv Reservoir--island)
127
18 Яготинські ставки (Yahotyn ponds)
127
19 Таценки--стави (Tatsenky--ponds)
126
20 Білокриницький рибгосп (Bilokrynyts'kyi fish farm)
125
21 Забір'я--рибгосп (Zabir'ya--fishponds)
123
22 Світловодськ--набережна (Svitlovods'k--embankment)
123
23 Янівський став (Yaniv'sky Pond)
123
24 Тузловські лимани НПП (Tuzlovski Lagoons NP)
121
25 Вирлиця оз. (Vyrlytsya Lake)
120
26 Арабатська Стрілка--Генічеська Гірка (Arabat Spit--Henicheska Hirka)
118
27 Вилкове (Vylkove)
117
28 Кулачківський став (Kulachkivs'kyi Pond)
116
29 Шедіївський гідрологічний заказник--оз. Лиман (Shediyivs'kyy Hydrological Reserve--Lyman Lake)
115
30 Деражня--став Вовчанського заказника (Derazhnya--Vovchans'kyi Reserve pond)
111
31 Булахівка--Довге оз. (Bulakhivka--Dovhe Lake)
110
32 Тузловськи лімани--Приморське півд. сх. (Tuzlovs'ky Lagoons--SE of Prymors'ke)
110
33 Устя р.--Великий Олексин (Ustia River--Velykyi Oleksyn)
109
34 Трав'янське водосховище (Trav'yans'ke reservoir)
108
35 Партизанської Слави парк (Partizan Glory Park)
107
36 Став між Немирівка та Батьків (Pond bw Nemyrivka and Bat'kiv)
107
37 Тузловські Лимани НПП--Катранка (Tuzlovs'ky Lagoons NP--Katranka)
107
38 Добротвірське водосховище (Dobrotvir Reservoir)
104
39 Тетерів р.--Карпівці (Teteriv River--Karpivtsi)
104
40 Липівський ОЗ (Lypivskyy Ornithological Reserve)
103
41 Куяльницький лиман--мис на зах. від Корсунців (Kuyalnik Estuary--cape W of Kirsuntsi)
102
42 Алмазне оз. (Diamond Lake)
101
43 Нижньодністровський НПП--Надлиманські ставки (Lower Dniester NP--Nadlymans'ke ponds)
98
44 Плещина/Ольщина стави (Pleshchyna/Ol'schyna ponds)
98
45 Русанівка--Прибережний парк (Rusanivka--Coastal park)
97
46 БСА канал--станція теплопостачання (BAS Canal--heat supply station)
96
47 Панасій яр (Panasiy Ravine)
96
48 Протока за дачами напроти Кільченського о-ва (Duct behind dachas opposite the Kil'chens'kyi Island)
96
49 Токи (Toky)
96
50 БСА канал--шлюз (BAS canal--gateway)
95
51 Бортницькі фільтраційні поля (Bortnychi filtration fields)
92
52 Південний Буг р.--сх. від с. Русанівці (Pivdennyi Buh River--E of Rusanivtsi)
92
53 Подлипничі ставок (Podlypnychi Pond)
90
54 Голосіївський НПП--Конча-Заспа (Holosiivskyi NP--Koncha-Zaspa)
89
55 Дробицький яр (Drobyts'kyi Ravine)
89
56 Погреби--луки (Pohreby--meadows)
89
57 Понебельські стави (Ponebel ponds)
89
58 Рибне--оз. на зах. (Rybne--Lake W)
89
59 Утлюцький лиман--півн. гирло каналу (Utlyuts'kyi Lyman--N mouth of the canal)
89
60 Лиман оз. (Lyman Lake)
88
61 Лопушне оз. (Lopushne Lake)
88
62 Джарилгач оз.--між Водопійним та Новоул'янівкою (Jarylgach Lake--bw Vodopiine and Novoulyanivka)
86
63 Національний ботсад імені М. М. Гришка НАН України (MM Hryshko National Botanical Garden)
86
64 Басів Кут oз. (Basiv Kut Lake)
84
65 Білобережжя Святослава НПП--півн. від Покровки (Biloberezhia Sviatoslava NP--N of Pokrovka)
84
66 Водосховище ХАЕС--півд. (Khmelnytskyi Nuclear Power Plant reservoir--S)
84
67 Гідропарк (Hydropark)
84
68 Дружби Народів лісопарк (People's Friendship Forest Park)
84
69 Здолбунівські стави (Zdolbuniv ponds)
84
70 Меджибіж--Південний Буг (Medzhybizh--Pivdennyi Buh River)
84
71 Муромець парк (Muromets Park)
84
72 Покровська коса (Pokrovs'ka Spit)
84
73 Ботсад Таврійського університета (Taurida National University Botanical Garden)
83
74 Позняки парк (Poznyaky Park)
83
75 Биковнянський ліс (Bykovnyansky forest)
82
76 30-річчя Перемоги парк (30th Anniversary of Victory Park)
80
77 Байрак на зах. від яра Панасій (Wooded ravine W of Panasiy Ravine)
80
78 Дахнівський--вул. Кириченка (Dakhnivs'kyi--Kyrychenka st.)
80
79 Летичів--р. Вовк (Letychiv--Vovk River)
80
80 Нетішинське водосховище--теріторія рибного господарства (Netishyn Reservoir--fish farm area)
80
81 Приморський парк (Prymorskyi Park)
80
82 оз. Кучук-Аджиголь (Kuchuk-Ashchyhol Lake)
80
83 Іркліївські ставки (доступ обмежений) (Irkiyiv ponds (restricted access))
79
84 Новоселівка--озеро за гніздом лелеки (Novoselivka--lake behind the white stork's nest)
79
85 Сіверський Донець/Гнилиця (Sivers'kyi Donets/Hnylytsya)
79
86 Труханів острів (Trukhaniv island)
79
87 ВДНГ Експоцентр (Ukraine Expo Center)
77
88 Калетіна балка (Kaletina Creek)
77
89 Барський орнітологічний заказник (Bars'kyi Ornithological Reserve)
76
90 Дністер р.--Незвисько (Dnister River--Nezvysko)
76
91 Тягле оз. (Tyahle Lake)
76
92 станція Панське (РЗД) (RZD Panske Station)
76
93 Черкаськи очисні споруди (доступ обмежений) (Cherkasy Sewage Treatment Plant (restricted access))
75
94 Голосіївський парк--центр (Holosiivskyi Park--center)
74
95 Нетішинське водосховище--зі сторони Острога (Netishyn Reservoir--Ostroh side)
74
96 Новий Розділ--хвостосховище (Novyi Rozdil tailings dam)
73
97 Рівненський природний заповідник, Переброди (Rivne Nature Reserve, Perebrody)
73
98 Стрілка коса орнітологічний заказник (Strilka Spit Ornithological Reserve)
73
99 Голосків--ур. Жолобки (Goloskiv--Zholobky)
72
100 Жванчик р.--ставки на півн. зах. від Почапинців (Zhvanchyk River--NW ponds from Pochapyntsi)
72