Filters and navigation

Change location Change location
All years

Jammu and Kashmir

Recent visits

Dorjey Daya

1

Dorjey Daya

3

Dorjey Daya

6

Smita Goyal

Diskit - Turtok Highway, Hunder (34.587, 77.458), Leh (ladakh)
1

Ansar Ahmad Bhat

Hokersar Wetland, Baramula
22

Rommel Mahaldar

Hokersar Wetland, Baramula
22

Irfan Jeelani

Hokersar Wetland, Baramula
20

Smita Goyal

Diskit - Turtok Highway, Thoise (34.669, 77.302), Leh (ladakh)
4

Reyan sofi

Hokersar Wetland, Baramula
58

Smita Goyal

Hunder (34.584, 77.457), Leh (ladakh)
7

Rommel Mahaldar

9

Smita Goyal

Khardung La Road (34.345, 77.664), Leh (ladakh)
6

Dr. Khursheed Ahmad

Kargil To Dras (34.43, 75.734), Kargil
19

Mohd Baqir

Kargil To Dras (34.43, 75.734), Kargil
19

waseem bhat

14

Lobzang Visuddha

Spituk, Leh (ladakh)
14

Smita Goyal

Khardung La Road, North Pullu (34.329, 77.645), Leh (ladakh)
8

AAKIB HUSSAIN

Unnamed Road (33.757, 74.907), Shupiyan
8

Smita Goyal

14-Sep-2021 21:52 34.402, 77.655, Leh (ladakh)
4

Smita Goyal

2

Dorjey Daya

3

Dorjey Daya

Leh (34.162, 77.581), Leh (ladakh)
5

Dorjey Daya

Chuchot marshes,Leh(ladakh),J&K,India, Leh (ladakh)
16

Smita Goyal

15

Mohd Arhaan

Unnamed Road (34.206, 77.574), Leh (ladakh)
6

Dorjey Daya

1

Dorjey Daya

3

waseem bhat

Unnamed Road (33.965, 74.844), Badgam
26

Padma Gyalpo

81

Smita Goyal

11

Sayib Khaliq

Srinagar (34.02, 74.78), Badgam
12

Iqbal Ali Khan

17

Smita Goyal

Leh (34.176, 77.582), Leh (ladakh)
10

Sheikh Riyaz

Budgam, Badgam
6

Rommel Mahaldar

Budgam, Badgam
6

Pankaj Chibber

National Highway 144A, Chauki Chaura (33.026, 74.65), Reasi
15

Ansar Ahmad Bhat

Hokersar Wetland, Baramula
15

Reyan sofi

Hokersar Wetland, Baramula
28

Ivar West

Srinagar - Leh Highway, Nurla (34.291, 77.033), Leh (ladakh)
4

waseem bhat

Unnamed Road (33.968, 74.764), Badgam
19

rahul rathore

9

Sheikh Riyaz

yousmarg, Badgam
24

Pankaj Chibber

BG Poonch, Punch
32

Rommel Mahaldar

yousmarg, Badgam
24

rahul rathore

33

Sudesh Kumar

Chhajwal, Samba
25

Muzaffar A Kichloo

Chhajwal, Samba
25

Ansar Ahmad Bhat

Dal Lake, Srinagar
15

rahul rathore

15

Dr. Khursheed Ahmad

Pashkyum, Kargil
13

Mohd Baqir

Pashkyum, Kargil
13

H Hamadani

Kargil (34.557, 76.127), Kargil
2

Kavi Nanda

11

Kavi Nanda

6

Mohd Baqir

Sher Bagh Baroo, Kargil (34.568, 76.116), Kargil
11

Kavi Nanda

13

Reyan sofi

Hokersar Wetland, Baramula
26

Mohd Baqir

Kargil (34.559, 76.124), Kargil
35

push budh

(34.076, 76.037), Kargil
7

Pankaj Chibber

34

Kavi Nanda

Gurudwara Pathar Sahib, Leh (ladakh)
21

push budh

Sankoo (34.296, 75.961), Kargil
3

rahul rathore

34

Kavi Nanda

19

push budh

Sankoo (34.296, 75.961), Kargil
4

Sheikh Riyaz

zabarwan, Srinagar
11

Jagjit singh

Langanbal Pahalgam (33.977, 75.315), Anantnag
4

Kavi Nanda

5

H Hamadani

1

Reyan sofi

Hokersar, Srinagar, Baramula
24

H Hamadani

Khardung La Road (34.468, 77.71), Leh (ladakh)
1

H Hamadani

Diskit (34.55, 77.551), Leh (ladakh)
2

rahul rathore

40

Mohd Baqir

National Highway 301, Sangrah (34.223, 75.971), Kargil
28

H Hamadani

3

Ahmad Mian

Nain Sukh, Ganderbal
20

Sheikh Riyaz

zabarwan, Srinagar
7

Sheikh Riyaz

1

Vikas Dogra

Kediyan Gandial Bridge, Kathua
20

Vishal Kapur

44

Shevait Khajuria

43

Parmil Kumar

45

H Hamadani

Diskit (34.55, 77.551), Leh (ladakh)
3

Sonam Choldan

84

Sonam Choldan

Anley (32.789, 78.992), Leh (ladakh)
82

Gurmet Stanba

Anley (32.789, 78.992), Leh (ladakh)
81

Padma Gyalpo

Anley (32.789, 78.992), Leh (ladakh)
79

Tsewang Gurmet

Hanle (32.79, 79.004), Leh (ladakh)
47

H Hamadani

Diskit - Turtok Highway (34.553, 77.524), Leh (ladakh)
3

Parmil Kumar

Nikki Tawi, Jammu, Jammu
22

Sahil Sharma

EAST KIDWAI NAGAR, Pakistan-administered Kashmir
2

Rajesh Panwar

Auto selected, Leh (ladakh)
6

rahul rathore

32

Sheikh Riyaz

zabarwan, Srinagar
10

Ahmad Mian

Nain Sukh, Ganderbal
17

H Hamadani

Khardung La Road (34.217, 77.617), Leh (ladakh)
1

H Hamadani

Khardung La Road (34.206, 77.612), Leh (ladakh)
3

Gurmet Stanba

Chuchot Shama (34.058, 77.631), Leh (ladakh)
10

H Hamadani

Stakna (33.979, 77.699), Leh (ladakh)
2

Ansar Ahmad Bhat

14

Fidha Fathima K. S

Auto selected, Pakistan-administered Kashmir
1

Rajesh Panwar

Auto selected, Pakistan-administered Kashmir
8

Màahi Aamir

1

saurabh kalia

Unnamed Road, Pongunagu (33.336, 78.035), Leh (ladakh)
11

Muhammad Shahid Khan

Doodh Ganga River ,Bagh I Mehtab Srinagar (34.015, 74.81), Badgam
7

Abhay Kewat

Unnamed Road, Hanle (32.79, 79.002), Leh (ladakh)
60

H Hamadani

Khangral (34.376, 76.523), Kargil
3

H Hamadani

Srinagar - Leh Highway, Pashkum (34.525, 76.182), Kargil
2

saurabh kalia

Circle IAO Hill. (32.778, 78.953), Leh (ladakh)
6

Shubam Khajuria

Lamberi P (33.124, 74.344), Rajouri
7

JEETAN SOODAN

Lamberi P (33.124, 74.344), Rajouri
7

Muhammad Shahid Khan

Doodh Ganga River ,Bagh I Mehtab Srinagar (34.015, 74.81), Badgam
24

Parmil Kumar

Nikki Tawi, Jammu, Jammu
28

Ahmad Mian

Nain Sukh, Ganderbal
9

H Hamadani

(34.514, 76.134), Kargil
2

Reyan sofi

Hokersar, Srinagar, Baramula
30

H Hamadani

2

Ansar Ahmad Bhat

4

Yagnik Sinha

7

Yagnik Sinha

2

Anirudh .

Sailain Talab Road, Udhampur (32.916, 75.127), Udhampur
1

Parmil Kumar

Gharana, Jammu
42

Muzaffar A Kichloo

Gharana, Jammu
42

Yagnik Sinha

9

Sheikh Riyaz

zabarwan, Srinagar
9

Vikas Dogra

38

Yagnik Sinha

8

Reyan sofi

Hokersar, Srinagar, Baramula
39

Sheikh Riyaz

Dal lake, Srinagar
20

Ajay Kumar

Indri Pattan Jourian(32.812, 74.59), Jammu
49

Vishal Kapur

31

Shevait Khajuria

31

Parmil Kumar

31

Muzaffar A Kichloo

29

Yagnik Sinha

8

Muzaffar A Kichloo

1

waseem bhat

21

Kunan Naik

Auto selected 34.09602, 74.71553, Baramula
21

Esha Munshi

Auto selected 34.09602, 74.71553, Baramula
21

Yagnik Sinha

8

Kunan Naik

Zabarwan, Srinagar
14

Esha Munshi

Zabarwan, Srinagar
14

Mohd Baqir

32

Muhammad Shahid Khan

Doodh Ganga River Bagh i Mehtab .Sgr., Badgam
31

Kunan Naik

Auto selected 34.17301, 74.92127, Srinagar
16

Esha Munshi

Auto selected 34.17301, 74.92127, Srinagar
16

Mohd Baqir

6

Kunan Naik

Auto selected 34.10753, 74.87568, Srinagar
8

Esha Munshi

Auto selected 34.10753, 74.87568, Srinagar
8

saurabh kalia

Khardung La Road (34.348, 77.665), Leh (ladakh)
6

Gurmet Stanba

Anley (32.789, 78.992), Leh (ladakh)
32

Yagnik Sinha

14

Yagnik Sinha

6

Kunan Naik

27

Esha Munshi

27

Virender Sharma

2

Gurmet Stanba

18

Yagnik Sinha

4

Yagnik Sinha

3

saurabh kalia

Unnamed Road (34.085, 77.608), Leh (ladakh)
9

Yagnik Sinha

1

Yagnik Sinha

3

Yagnik Sinha

8

Muhammad Shahid Khan

61

Sujan Chatterjee

Circle IAO Hill. (32.779, 78.955), Leh (ladakh)
20

Yagnik Sinha

7

Jancy Prabhath

Auto selected, Pakistan-administered Kashmir
1

Sujan Chatterjee

Unnamed Road (32.779, 78.97), Leh (ladakh)
14

Yagnik Sinha

9

Iqbal Ali Khan

Gya (33.656, 77.737), Leh (ladakh)
12

Iqbal Ali Khan

5

Hemant Kumar

Unnamed Road (32.623, 75.597), Kathua
3

Sonam Choldan

21

Yagnik Sinha

6

Yagnik Sinha

1

Ardra.P. Sreejith

Auto selected, Pakistan-administered Kashmir
1

Yagnik Sinha

Around Wari La, Leh (ladakh)
7

Sonam Yangjor

12

Ketan Shah

7

Trupti shah

7

Iqbal Ali Khan

Tsokar-Ladakh-(33.3481,78.0240), Leh (ladakh)
38

Yagnik Sinha

10

Sajad Arif

23

Ketan Shah

5

Trupti shah

5

Sonam Yangjor

10

Tsewang Yangdol

10

Ansar Ahmad Bhat

30

Yagnik Sinha

5

Iqbal Ali Khan

Mahe Bridge (33.267, 78.471), Leh (ladakh)
10

Yagnik Sinha

4

Nazim Ali Khan

Mendhar, Punch
1

Nazim Ali Khan

Mendhar, Punch
1

Nazim Ali Khan

Mendhar, Punch
1