India Change Location

Recent Visits

Checklists submitted within the last hour are not shown.
Observer Date Species
vadivukkarasi A 24 May 2019 28
Sahana M 24 May 2019 11
Seema Tania 24 May 2019 5
Prachi Galange 24 May 2019 6
Vijaya Lakshmi 24 May 2019 9
Dr. NISHAD PM 24 May 2019 4
Vinay K L 23 May 2019 1
Adhithyan NK 23 May 2019 5
Shrikanth nayak 23 May 2019 2
More Recent Visits...

Top eBirders

Updated ~1 day(s) ago.
1 Shashank dalvi
1182
2 Rajneesh Suvarna
1148
3 Saurabh Sawant
1073
4 Adesh Shivkar
1050
5 Sudeshna Dey
1048
6 Ramit Singal
1040
7 Craig Robson
1039
8 Rajesh Panwar
1034
9 Garima Bhatia
1023
9 Mike Prince
1023
Top 100 eBirders...

Top States/Provinces

Updated ~21 hr(s) ago.
1 West Bengal
820
2 Arunachal Pradesh
720
3 Assam
675
4 Uttarakhand
670
5 Himachal Pradesh
605
6 Maharashtra
549
7 Jammu and Kashmir
546
8 Karnataka
523
9 Kerala
522
10 Gujarat
513
All States/Provinces...

1335 Species 733,894 Checklists

Updated ~21 hr(s) ago.
Species Name Count Date By
1 Rock Pigeon 3 23 May 2019 Ankit Vikrant
 
2 Greater Coucal 1 23 May 2019 Ankit Vikrant N
 
3 Asian Koel 4 23 May 2019 Ankit Vikrant N
 
4 Black Kite 6 23 May 2019 Ankit Vikrant N
 
5 White-cheeked Barbet 8 23 May 2019 Ankit Vikrant N
 
6 Large-billed Crow 11 23 May 2019 Ankit Vikrant N
 
7 Common Tailorbird 1 23 May 2019 Ankit Vikrant N
 
8 Common Myna 3 23 May 2019 Ankit Vikrant N
 
9 Jungle Myna 1 23 May 2019 Ankit Vikrant N
 
10 Pale-billed Flowerpecker 5 23 May 2019 Ankit Vikrant N
 
11 Spotted Dove 1 23 May 2019 Anish Aravind
 
Kondapur, Hyderabad IN-TG (17.4724,78.3727), Rangareddy, Telangana
swift sp. 1 23 May 2019 Anish Aravind
 
Kondapur, Hyderabad IN-TG (17.4724,78.3727), Rangareddy, Telangana
12 Purple-rumped Sunbird 1 23 May 2019 Anish Aravind
 
Kondapur, Hyderabad IN-TG (17.4724,78.3727), Rangareddy, Telangana
13 Little Swift 2 23 May 2019 Harshith JV
 
14 Shikra 1 23 May 2019 Harshith JV
 
15 White-browed Wagtail 1 23 May 2019 Harshith JV
 
16 Indian Swiftlet 5 23 May 2019 Ashwin Warudkar
 
KIS Campus, Dindigul, Tamil Nadu
17 Greater Flameback 1 23 May 2019 Ashwin Warudkar
 
KIS Campus, Dindigul, Tamil Nadu
18 Red-whiskered Bulbul 1 23 May 2019 Ashwin Warudkar
 
KIS Campus, Dindigul, Tamil Nadu
19 Oriental White-eye 8 23 May 2019 Ashwin Warudkar
 
KIS Campus, Dindigul, Tamil Nadu
20 Palani Laughingthrush 1 23 May 2019 Ashwin Warudkar
 
KIS Campus, Dindigul, Tamil Nadu
21 Black-and-orange Flycatcher 2 23 May 2019 Ashwin Warudkar
 
KIS Campus, Dindigul, Tamil Nadu
22 Indian Blackbird 1 23 May 2019 Ashwin Warudkar
 
KIS Campus, Dindigul, Tamil Nadu
23 Rose-ringed Parakeet 3 23 May 2019 Vidhya Swaminathan
 
Malony Road, T.Nagar, Chennai, Tamil Nadu
24 House Crow 9 23 May 2019 Vidhya Swaminathan
 
Malony Road, T.Nagar, Chennai, Tamil Nadu
25 Red-vented Bulbul 3 23 May 2019 Baseer Baniya
 
curzan road dalanwala Dehradun, Dehradun, Uttarakhand
26 Ashy Prinia 1 23 May 2019 Baseer Baniya
 
curzan road dalanwala Dehradun, Dehradun, Uttarakhand
27 Jungle Babbler 3 23 May 2019 Baseer Baniya
 
curzan road dalanwala Dehradun, Dehradun, Uttarakhand
28 Oriental Magpie-Robin 3 23 May 2019 Baseer Baniya
 
curzan road dalanwala Dehradun, Dehradun, Uttarakhand
29 Indian Chat 1 23 May 2019 Baseer Baniya
 
curzan road dalanwala Dehradun, Dehradun, Uttarakhand
30 Purple Sunbird 2 23 May 2019 Baseer Baniya
 
curzan road dalanwala Dehradun, Dehradun, Uttarakhand
31 White-throated Kingfisher 1 23 May 2019 Vinay Nadig
 
NH 275, Ramanagara IN-Karnataka (12.6758,77.2248), Ramanagara, Karnataka
32 White-breasted Waterhen 1 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
33 Intermediate Egret 1 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
34 Little Egret 1 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
35 Cattle Egret 13 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
36 Indian Pond-Heron 1 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
37 Green Bee-eater 2 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
38 Ashy Woodswallow 2 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
39 Black Drongo 2 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
40 Greater Racket-tailed Drongo 1 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
41 Rufous Treepie 2 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
42 Wire-tailed Swallow 1 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
43 Yellow-billed Babbler 7 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
44 Scaly-breasted Munia 2 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
45 Spotted Owlet 1 23 May 2019 Rajesh Prasad P
 
46 Jungle Owlet 2 23 May 2019 Lathika K K
 
Vaishnavi, Kerala, IN (11.777, 75.527), Kannur, Kerala
47 Black-rumped Flameback 2 23 May 2019 Lathika K K N
 
Vaishnavi, Kerala, IN (11.777, 75.527), Kannur, Kerala
48 Puff-throated Babbler 1 23 May 2019 Lathika K K
 
Vaishnavi, Kerala, IN (11.777, 75.527), Kannur, Kerala
49 Indian Spot-billed Duck 12 23 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Meharun Lake Jalgaon, Maharashtra, IN (20.98, 75.565), Jalgaon, Maharashtra
50 Laughing Dove 6 23 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Meharun Lake Jalgaon, Maharashtra, IN (20.98, 75.565), Jalgaon, Maharashtra
51 Black-winged Stilt 4 23 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Meharun Lake Jalgaon, Maharashtra, IN (20.98, 75.565), Jalgaon, Maharashtra
52 Red-wattled Lapwing 6 23 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Meharun Lake Jalgaon, Maharashtra, IN (20.98, 75.565), Jalgaon, Maharashtra
53 Little Cormorant 55 23 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Meharun Lake Jalgaon, Maharashtra, IN (20.98, 75.565), Jalgaon, Maharashtra
54 Eurasian Spoonbill 14 23 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Meharun Lake Jalgaon, Maharashtra, IN (20.98, 75.565), Jalgaon, Maharashtra
55 Blue-tailed Bee-eater 4 23 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Meharun Lake Jalgaon, Maharashtra, IN (20.98, 75.565), Jalgaon, Maharashtra
56 Small Minivet 4 23 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Meharun Lake Jalgaon, Maharashtra, IN (20.98, 75.565), Jalgaon, Maharashtra
57 Indian Robin 2 23 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Meharun Lake Jalgaon, Maharashtra, IN (20.98, 75.565), Jalgaon, Maharashtra
58 Brahminy Starling 3 23 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Meharun Lake Jalgaon, Maharashtra, IN (20.98, 75.565), Jalgaon, Maharashtra
59 Indian Silverbill 6 23 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Meharun Lake Jalgaon, Maharashtra, IN (20.98, 75.565), Jalgaon, Maharashtra
60 Common Kingfisher 1 23 May 2019 Hemant Ware
 
Navi Mumbai, Maharashtra, IN (19.004, 73.125), Raigarh, Maharashtra
61 House Sparrow 7 23 May 2019 Hemant Ware
 
Navi Mumbai, Maharashtra, IN (19.004, 73.125), Raigarh, Maharashtra
62 Coppersmith Barbet 1 23 May 2019 Rajesh Prasad
 
63 Indian Golden Oriole 1 23 May 2019 Rajesh Prasad
 
64 Indian Peafowl X 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
65 Jungle Bush-Quail 1 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
66 Gray Francolin X 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
67 Common Hawk-Cuckoo 1 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
68 Barred Buttonquail X 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
69 Red-naped Ibis X 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
70 Black-winged Kite 1 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
71 Common Iora X 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
72 Black-headed Cuckooshrike 2 23 May 2019 Ameya Deshpande N
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
73 Long-tailed Shrike X 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
74 Spot-breasted Fantail X 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
75 Dusky Crag-Martin X 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
76 Yellow-eyed Babbler X 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
77 Baya Weaver X 23 May 2019 Ameya Deshpande
 
Karnapura Farm, Aurangabad, Maharashtra
78 Brahminy Kite 1 23 May 2019 Nishad Eshaal
 
Unnamed Road, Kannur, Kerala, IN (11.894, 75.375), Kannur, Kerala
79 Brown-headed Barbet 1 23 May 2019 Dhananjai Mohan
 
103, Phase 2, Vasant Vihar, Dehradun, Dehradun, Uttarakhand
80 Plum-headed Parakeet 2 23 May 2019 Dhananjai Mohan
 
103, Phase 2, Vasant Vihar, Dehradun, Dehradun, Uttarakhand
81 Hair-crested Drongo 1 23 May 2019 Dhananjai Mohan
 
103, Phase 2, Vasant Vihar, Dehradun, Dehradun, Uttarakhand
82 Red-rumped Swallow 2 23 May 2019 Dhananjai Mohan
 
103, Phase 2, Vasant Vihar, Dehradun, Dehradun, Uttarakhand
83 Crimson Sunbird 1 23 May 2019 Dhananjai Mohan
 
103, Phase 2, Vasant Vihar, Dehradun, Dehradun, Uttarakhand
84 Lesser Whistling-Duck 1 23 May 2019 John Vg
 
(9.231, 76.657)cherumala Pandalam, Pathanamthitta, Kerala
old world oriole sp. 1 23 May 2019 John Vg
 
(9.231, 76.657)cherumala Pandalam, Pathanamthitta, Kerala
crow sp. 3 23 May 2019 John Vg N
 
(9.231, 76.657)cherumala Pandalam, Pathanamthitta, Kerala
85 Little Grebe 8 23 May 2019 krishnamoorthy Raju N
 
Belladhi, Tamil Nadu, IN (11.254, 76.972), Coimbatore, Tamil Nadu
86 Eurasian Coot 6 23 May 2019 krishnamoorthy Raju N
 
Belladhi, Tamil Nadu, IN (11.254, 76.972), Coimbatore, Tamil Nadu
87 Oriental Darter 2 23 May 2019 krishnamoorthy Raju N
 
Belladhi, Tamil Nadu, IN (11.254, 76.972), Coimbatore, Tamil Nadu
88 Asian Palm-Swift 5 23 May 2019 SRINIVASAN VASAN
 
Malayampalayam kattuvalavu, Salem, Tamil Nadu
89 Indian Roller 4 23 May 2019 SRINIVASAN VASAN
 
Malayampalayam kattuvalavu, Salem, Tamil Nadu
90 Plain Prinia 5 23 May 2019 SRINIVASAN VASAN
 
Malayampalayam kattuvalavu, Salem, Tamil Nadu
91 Pied Bushchat 5 23 May 2019 SRINIVASAN VASAN
 
Malayampalayam kattuvalavu, Salem, Tamil Nadu
92 Long-billed Sunbird 2 23 May 2019 SRINIVASAN VASAN
 
Malayampalayam kattuvalavu, Salem, Tamil Nadu
93 Gray-headed Swamphen 2 23 May 2019 Subhadra Devi
 
94 Great Cormorant 26 23 May 2019 Subhadra Devi
 
95 Spot-billed Pelican 3 23 May 2019 Subhadra Devi
 
96 Gray Heron 4 23 May 2019 Subhadra Devi
 
97 Pied Kingfisher 1 23 May 2019 Subhadra Devi
 
98 Black-hooded Oriole 1 23 May 2019 shyamkumar puravankara
 
Backyard Manorama House Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
99 Yellow-browed Bulbul 5 23 May 2019 shyamkumar puravankara N
 
Backyard Manorama House Chalingal - Bellikoth Road, Pullur, Kerala, IN (12.35, 75.088), Kasaragod, Kerala
bird sp. 50 23 May 2019 Harshith JV
 
100 Great Egret 2 23 May 2019 Shishupala S
 
Tavare kere, Fisheries Office-Dhana Shala Road, Karkala, Karnataka, IN (13.21, 75.007), Udupi, Karnataka
101 Black-headed Ibis 2 23 May 2019 Shishupala S
 
Tavare kere, Fisheries Office-Dhana Shala Road, Karkala, Karnataka, IN (13.21, 75.007), Udupi, Karnataka
102 White-browed Bulbul 6 23 May 2019 Shishupala S
 
Tavare kere, Fisheries Office-Dhana Shala Road, Karkala, Karnataka, IN (13.21, 75.007), Udupi, Karnataka
103 Rufous Babbler 5 23 May 2019 Shishupala S
 
Tavare kere, Fisheries Office-Dhana Shala Road, Karkala, Karnataka, IN (13.21, 75.007), Udupi, Karnataka
104 Knob-billed Duck 6 23 May 2019 imran khan
 
105 Eurasian Moorhen 4 23 May 2019 imran khan
 
106 Little Ringed Plover 15 23 May 2019 imran khan
 
107 Pheasant-tailed Jacana 10 23 May 2019 imran khan
 
108 Bronze-winged Jacana 1 23 May 2019 imran khan
 
109 River Tern 8 23 May 2019 imran khan
 
110 Purple Heron 4 23 May 2019 imran khan
 
pipit sp. 4 23 May 2019 imran khan
 
111 Bronzed Drongo 1 23 May 2019 Sajeev Krishnan
 
SBT OFFICERS COLONY, KAKKAD, Kannur, Kerala
112 Eurasian Collared-Dove 2 23 May 2019 Rajesh Prasad
 
113 Yellow-footed Pigeon 1 23 May 2019 Rajesh Prasad
 
114 Common Woodshrike 2 23 May 2019 CHANDRA BHUSHAN
 
115 Gray-breasted Prinia 5 23 May 2019 CHANDRA BHUSHAN
 
116 Common Babbler 2 23 May 2019 CHANDRA BHUSHAN
 
117 Yellow-wattled Lapwing 1 23 May 2019 Selvaganesh K N
 
118 Black Francolin 1 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
119 Oriental Turtle-Dove 2 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
120 Common Cuckoo 1 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
121 Himalayan Swiftlet 5 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
122 Bearded Vulture 1 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
123 Himalayan Griffon 2 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
124 Mountain Hawk-Eagle 1 23 May 2019 Adithya Bhat N
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
Accipiter sp. 1 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
125 Great Barbet 3 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
126 Black-headed Jay 6 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
127 Yellow-billed Blue-Magpie 1 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
128 Green-backed Tit 2 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
129 Himalayan Bulbul 5 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
130 Streaked Laughingthrush 1 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
131 Verditer Flycatcher 2 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
132 Blue Whistling-Thrush 3 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
133 Siberian Stonechat 3 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
134 Gray Bushchat 2 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
135 Gould's Sunbird 1 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
136 Yellow-breasted Greenfinch 6 23 May 2019 Adithya Bhat
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
137 Striated Heron 1 23 May 2019 Surajprakash B
 
IN-Karnataka-Kanasgiri, Uttara Kannada, Karnataka
138 Stork-billed Kingfisher 1 23 May 2019 Surajprakash B
 
IN-Karnataka-Kanasgiri, Uttara Kannada, Karnataka
139 Red Spurfowl 1 23 May 2019 Marvelyn Dias
 
Chicalim, South Goa, IN, South Goa, Goa
140 Tickell's Blue Flycatcher 2 23 May 2019 Marvelyn Dias
 
Chicalim, South Goa, IN, South Goa, Goa
141 Asian Emerald Dove 1 23 May 2019 Malyasri Bhattacharya
 
142 Indian Gray Hornbill 2 23 May 2019 Malyasri Bhattacharya
 
143 Indian Paradise-Flycatcher 2 23 May 2019 Malyasri Bhattacharya
 
144 Cinereous Tit 2 23 May 2019 Malyasri Bhattacharya
 
145 Black-chinned Babbler 4 23 May 2019 Malyasri Bhattacharya
 
146 Rusty-cheeked Scimitar-Babbler 2 23 May 2019 Malyasri Bhattacharya
 
parakeet sp. 1 23 May 2019 Kalyan Ramakrishna Chowdary Vundavalli
 
Town Hall, Ellis Bridge,Ahmedabad, Ahmadabad, Gujarat
147 Blue-faced Malkoha 1 23 May 2019 VASEN SULI
 
148 White-bellied Drongo 1 23 May 2019 VASEN SULI
 
149 Indian Scops-Owl 2 23 May 2019 Rohan Chakravarty
 
150 Asian Pied Starling 1 23 May 2019 Rajesh Prasad
 
151 Bank Myna 3 23 May 2019 Rajesh Prasad
 
152 Asian Openbill 1 23 May 2019 dilip gupta
 
Samashpur Pancho Vihar, Uttar Pradesh, IN (25.993, 81.392), Rae Bareli, Uttar Pradesh
153 Painted Stork 25 23 May 2019 dilip gupta
 
Samashpur Pancho Vihar, Uttar Pradesh, IN (25.993, 81.392), Rae Bareli, Uttar Pradesh
154 Eurasian Hoopoe 1 23 May 2019 dilip gupta
 
Samashpur Pancho Vihar, Uttar Pradesh, IN (25.993, 81.392), Rae Bareli, Uttar Pradesh
155 Crested Lark 6 23 May 2019 dilip gupta
 
Samashpur Pancho Vihar, Uttar Pradesh, IN (25.993, 81.392), Rae Bareli, Uttar Pradesh
156 Red Junglefowl 1 23 May 2019 Rekha Rawat
 
(30.291, 77.954), Dehradun, Uttarakhand
157 Red-breasted Parakeet 7 23 May 2019 Rekha Rawat
 
(30.291, 77.954), Dehradun, Uttarakhand
wagtail sp. 2 23 May 2019 Rekha Rawat
 
(30.291, 77.954), Dehradun, Uttarakhand
158 Green-billed Malkoha 1 23 May 2019 Kaushik Sarkar
 
159 Jerdon's Baza 1 23 May 2019 Kaushik Sarkar
 
160 Crested Serpent-Eagle 1 23 May 2019 Kaushik Sarkar
 
161 Chestnut-headed Bee-eater 2 23 May 2019 Kaushik Sarkar
 
162 Lineated Barbet 2 23 May 2019 Kaushik Sarkar
 
163 Blue-throated Barbet 3 23 May 2019 Kaushik Sarkar
 
164 Sultan Tit 2 23 May 2019 Kaushik Sarkar
 
165 Common Hill Myna 4 23 May 2019 Kaushik Sarkar
 
Coracina sp. 1 23 May 2019 Shailendra Tiwari
 
vidya bhavan krishi vigyaan kendra badgaon udaipur, Udaipur, Rajasthan
166 Jerdon's Bushlark 1 23 May 2019 Subhadra Devi
 
167 Zitting Cisticola 2 23 May 2019 Subhadra Devi
 
168 Large Gray Babbler 5 23 May 2019 Shailendra Tiwari
 
vidya bhavan krishi vigyaan kendra badgaon udaipur, Udaipur, Rajasthan
169 Paddyfield Pipit 2 23 May 2019 Subhadra Devi
 
170 Rufous Woodpecker 1 23 May 2019 HG Prashanthakumar
 
Multi, Kaiga Township, IN (14.901, 74.335), Uttara Kannada, Karnataka
171 Nilgiri Flowerpecker 4 23 May 2019 HG Prashanthakumar
 
Multi, Kaiga Township, IN (14.901, 74.335), Uttara Kannada, Karnataka
172 Indian Bushlark 2 23 May 2019 Vitthal Bhargade
 
Of Varangaon Maharashtra, IN (21.031, 75.936), Jalgaon, Maharashtra
white egret sp. 2 23 May 2019 Adil Ali
 
RMCHS, B 37 Road Number 5, Pune, Maharashtra, IN (18.602, 73.906), Pune, Maharashtra
173 Indian Cormorant 20 23 May 2019 Sakthi Upaash
 
M G Road, Melmaruvathur, Tamil Nadu, IN (12.431, 79.827), Kancheepuram, Tamil Nadu
174 Mottled Wood-Owl 1 23 May 2019 Vijaya Lakshmi
 
175 Hill Partridge 1 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
176 Large Hawk-Cuckoo 4 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
177 Blyth's Swift 4 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
178 Rufous-bellied Woodpecker 1 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
179 Ashy Drongo 1 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
180 Gray Treepie 1 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
181 Gray-headed Canary-Flycatcher 1 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
182 Black-throated Tit 1 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
183 Black Bulbul 6 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
184 Greenish Warbler 3 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
185 Gray-hooded Warbler 5 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
186 Rufous Sibia 5 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
187 Spotted Forktail 1 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
188 Ultramarine Flycatcher 1 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
189 Tickell's Thrush 1 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
190 Fire-breasted Flowerpecker 1 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
191 Common Rosefinch 1 23 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
192 Gray-bellied Cuckoo 1 22 May 2019 Tarun Menon
 
Chandi Road, Chandi, Himachal Pradesh, IN (31.26, 76.981), Solan, Himachal Pradesh
193 Large-tailed Nightjar 1 22 May 2019 Tarun Menon
 
Chandi Road, Chandi, Himachal Pradesh, IN (31.26, 76.981), Solan, Himachal Pradesh
194 Mountain Scops-Owl 1 22 May 2019 Tarun Menon N
 
Chandi Road, Chandi, Himachal Pradesh, IN (31.26, 76.981), Solan, Himachal Pradesh
195 Oriental Scops-Owl 1 22 May 2019 Tarun Menon N
 
Chandi Road, Chandi, Himachal Pradesh, IN (31.26, 76.981), Solan, Himachal Pradesh
Red Junglefowl (Domestic type) 4 22 May 2019 Shuvendu Das
 
Pitthuwala, JankiPublic School(30.282, 77.977), Dehradun, Uttarakhand
196 Alpine Swift 6 22 May 2019 Shuvendu Das N
 
Pitthuwala, JankiPublic School(30.282, 77.977), Dehradun, Uttarakhand
197 Gray-throated Martin 2 22 May 2019 Shuvendu Das N
 
Pitthuwala, JankiPublic School(30.282, 77.977), Dehradun, Uttarakhand
198 Barn Swallow 7 22 May 2019 Shuvendu Das N
 
Pitthuwala, JankiPublic School(30.282, 77.977), Dehradun, Uttarakhand
199 Common House-Martin 2 22 May 2019 Shuvendu Das
 
Pitthuwala, JankiPublic School(30.282, 77.977), Dehradun, Uttarakhand
200 Square-tailed Drongo-Cuckoo 1 22 May 2019 Malyasri Bhattacharya
 
Fork-tailed/Square-tailed Drongo-Cuckoo 1 22 May 2019 Malyasri Bhattacharya
 
201 Orange-headed Thrush 2 22 May 2019 Malyasri Bhattacharya
 
202 White-browed Fantail 2 22 May 2019 Shilpa Gadgil
 
Shivaji Nagar,Jalgaon, Maharashtra, IN (21.021, 75.566), Jalgaon, Maharashtra
203 Glossy Ibis 7 22 May 2019 Prem Balasubramaniam
 
204 Little Tern 3 22 May 2019 YASHWANT SHEKHAWAT N
 
Unnamed Road, Talram Sagar, Rajasthan, IN (26.591, 77.596), Dhaulpur, Rajasthan
205 Woolly-necked Stork 2 22 May 2019 YASHWANT SHEKHAWAT N
 
Unnamed Road, Talram Sagar, Rajasthan, IN (26.591, 77.596), Dhaulpur, Rajasthan
206 Streak-throated Swallow 2 22 May 2019 YASHWANT SHEKHAWAT N
 
Unnamed Road, Talram Sagar, Rajasthan, IN (26.591, 77.596), Dhaulpur, Rajasthan
207 Indian Cuckoo 2 22 May 2019 Adithya Bhat N
 
Munsyari-Madkot Road, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.238), Pithoragarh, Uttarakhand
Common/Jungle Myna 12 22 May 2019 Regin Ross
 
43 2nd Cross Road, Bengaluru, Karnataka, IN (12.927, 77.614), Bangalore, Karnataka
208 Alexandrine Parakeet 4 22 May 2019 Jaydev Mandal
 
Bodoland Bhawan, South West Delhi, Delhi
cormorant sp. 2 22 May 2019 Livin Skaria
 
Lake Road, Goa Velha, Goa, IN (15.452, 73.889), North Goa, Goa
209 Black-crowned Night-Heron 3 22 May 2019 Livin Skaria
 
Lake Road, Goa Velha, Goa, IN (15.452, 73.889), North Goa, Goa
Little/Indian Cormorant 14 22 May 2019 Aathira Perinchery
 
Chelavannur, Ernakulam IN-Kerala (9.9571,76.3089), Ernakulam, Kerala
210 Gray-fronted Green-Pigeon 1 22 May 2019 Kishore Raj D
 
Balele Field Station, Kodagu, Karnataka
211 Malabar Gray Hornbill 2 22 May 2019 Kishore Raj D
 
Balele Field Station, Kodagu, Karnataka
212 Malabar Barbet 1 22 May 2019 Kishore Raj D
 
Balele Field Station, Kodagu, Karnataka
Malabar/Coppersmith Barbet 3 22 May 2019 Kishore Raj D
 
Balele Field Station, Kodagu, Karnataka
diurnal raptor sp. 1 22 May 2019 Kishore Raj D
 
Balele Field Station, Kodagu, Karnataka
213 Malabar Parakeet 5 22 May 2019 Kishore Raj D
 
Balele Field Station, Kodagu, Karnataka
214 Vernal Hanging-Parrot 3 22 May 2019 Kishore Raj D
 
Balele Field Station, Kodagu, Karnataka
215 Golden-fronted Leafbird 1 22 May 2019 Kishore Raj D
 
Balele Field Station, Kodagu, Karnataka
flowerpecker sp. 2 22 May 2019 Kishore Raj D
 
Balele Field Station, Kodagu, Karnataka
216 Black-necked Stork 2 22 May 2019 Amrish Bidaye
 
217 Gray Junglefowl 1 22 May 2019 Santharam V N
 
218 Indian Pitta 1 22 May 2019 Santharam V N
 
219 Tawny-bellied Babbler 3 22 May 2019 Santharam V
 
220 Malabar Starling 29 22 May 2019 Dr. NISHAD PM
 
221 Oriental Honey-buzzard 2 22 May 2019 Ains Priestman P
 
222 Indian Yellow Tit 2 22 May 2019 Ains Priestman P
 
223 Cotton Pygmy-Goose 2 22 May 2019 Miraj Hussain
 
Pani Dihing Bird Sanctuary (27.1, 94.648), Sivasagar, Assam
224 House Swift 10 22 May 2019 Miraj Hussain
 
Pani Dihing Bird Sanctuary (27.1, 94.648), Sivasagar, Assam
225 Watercock 2 22 May 2019 Miraj Hussain
 
Pani Dihing Bird Sanctuary (27.1, 94.648), Sivasagar, Assam
226 Greater Painted-Snipe 5 22 May 2019 Miraj Hussain
 
Pani Dihing Bird Sanctuary (27.1, 94.648), Sivasagar, Assam
227 Lesser Adjutant 2 22 May 2019 Miraj Hussain
 
Pani Dihing Bird Sanctuary (27.1, 94.648), Sivasagar, Assam
228 Greater Adjutant 6 22 May 2019 Miraj Hussain
 
Pani Dihing Bird Sanctuary (27.1, 94.648), Sivasagar, Assam
229 Striated Swallow 4 22 May 2019 Miraj Hussain
 
Pani Dihing Bird Sanctuary (27.1, 94.648), Sivasagar, Assam
230 Chestnut-tailed Starling 5 22 May 2019 Miraj Hussain
 
Pani Dihing Bird Sanctuary (27.1, 94.648), Sivasagar, Assam
231 Great Myna 1 22 May 2019 Miraj Hussain
 
Pani Dihing Bird Sanctuary (27.1, 94.648), Sivasagar, Assam
232 Green-tailed Sunbird 1 22 May 2019 Trilok Rana
 
Malla Sarmoli, Pithoragarh, Uttarakhand
233 Red Collared-Dove 5 22 May 2019 Raupnti Pande
 
Unnamed Road, Deobhog, Chhattisgarh, IN (19.9, 82.66), Raipur, Chhattisgarh
234 Streaked Weaver 1 22 May 2019 Raupnti Pande
 
Unnamed Road, Deobhog, Chhattisgarh, IN (19.9, 82.66), Raipur, Chhattisgarh
235 Greater Flamingo 2 22 May 2019 Cheran Jagadeesan
 
236 Whiskered Tern 8 22 May 2019 Cheran Jagadeesan
 
237 Crested Hawk-Eagle 1 22 May 2019 Krishnamoorthy Muthirulan
 
Malampuzha-I, Kerala, IN (10.863, 76.644), Palakkad, Kerala
238 Yellow-crowned Woodpecker 1 22 May 2019 Krishnamoorthy Muthirulan
 
Malampuzha-I, Kerala, IN (10.863, 76.644), Palakkad, Kerala
239 Malabar Woodshrike 3 22 May 2019 Krishnamoorthy Muthirulan
 
Malampuzha-I, Kerala, IN (10.863, 76.644), Palakkad, Kerala
240 Orange Minivet 3 22 May 2019 Krishnamoorthy Muthirulan
 
Malampuzha-I, Kerala, IN (10.863, 76.644), Palakkad, Kerala
241 Malabar Whistling-Thrush 2 22 May 2019 Krishnamoorthy Muthirulan
 
Malampuzha-I, Kerala, IN (10.863, 76.644), Palakkad, Kerala
242 Southern Hill Myna 3 22 May 2019 Krishnamoorthy Muthirulan
 
Malampuzha-I, Kerala, IN (10.863, 76.644), Palakkad, Kerala
Chestnut-tailed/Malabar Starling 5 22 May 2019 Krishnamoorthy Muthirulan
 
Malampuzha-I, Kerala, IN (10.863, 76.644), Palakkad, Kerala
243 Pied Cuckoo 1 22 May 2019 Srinivas Mallela P
 
244 Indian Thick-knee 4 22 May 2019 Srinivas Mallela N
 
245 Small Pratincole 10 22 May 2019 Srinivas Mallela N
 
246 Black-naped Monarch 2 22 May 2019 Vedant Raju Kasambe
 
247 Indian Scimitar-Babbler 3 22 May 2019 Vedant Raju Kasambe
 
248 White-rumped Shama 2 22 May 2019 Vedant Raju Kasambe
 
sunbird sp. 1 22 May 2019 Rajarajan V
 
249 Red Avadavat X 22 May 2019 VAibhAV Patil
 
Pagote - Uran, Raigarh, Maharashtra
250 Ruddy Shelduck 2 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
251 Black-necked Crane 2 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
252 Horned Lark 6 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
253 White-winged Redstart 1 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
254 Great Rosefinch 1 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
255 Black-winged Snowfinch 8 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
Turdus sp. 1 22 May 2019 Ramnarayan K N
 
Bheema Wodeyar, Sarmoli, Munsyari, Uttarakhand, IN (30.077, 80.233), Pithoragarh, Uttarakhand
256 Black Bittern 1 22 May 2019 GIRISHKUMAR K N
 
Unnamed Road, Thankey, Kerala, IN (9.715, 76.295), Alappuzha, Kerala
257 Himalayan Cuckoo 1 22 May 2019 Anil fartiyal
 
(29.389, 79.46), Nainital, Uttarakhand
258 Indian Blue Robin 2 22 May 2019 Anil fartiyal
 
(29.389, 79.46), Nainital, Uttarakhand
259 Hill Pigeon 8 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
260 Brown-headed Gull 8 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
261 Yellow-billed Chough 1 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
262 Eurasian Crag-Martin 5 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
263 Desert Wheatear 1 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
264 Gray-headed Woodpecker 1 22 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
265 Long-tailed Minivet 1 22 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
266 Maroon Oriole 1 22 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
267 White-throated Laughingthrush 2 22 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
268 Rufous-bellied Niltava 1 22 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
269 Gray-winged Blackbird 2 22 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
270 Russet Sparrow 2 22 May 2019 Sanjay Sondhi
 
Munsiari, Uttarakhand, IN (30.082, 80.235), Pithoragarh, Uttarakhand
forktail sp. 1 22 May 2019 Divyaraj Shah N
 
Elephant Falls Road, Shillong, Meghalaya, IN (25.536, 91.822), East Khasi Hills, Meghalaya
271 Plumbeous Redstart 5 22 May 2019 Divyaraj Shah N
 
Elephant Falls Road, Shillong, Meghalaya, IN (25.536, 91.822), East Khasi Hills, Meghalaya
272 White-throated Fantail 3 22 May 2019 Harish Dobhal
 
Home, Dehradun, Uttarakhand, IN (30.36, 78.094), Dehradun, Uttarakhand
273 Red-billed Chough 1 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
274 Black Redstart 1 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
275 Black-headed Mountain-Finch 10 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
old world quail sp. 2 22 May 2019 Karan Thakkar
 
276 Chestnut-shouldered Petronia 2 22 May 2019 Karan Thakkar
 
Great/Intermediate Egret 4 22 May 2019 Jishnu Narayanan
 
277 Bar-winged Flycatcher-shrike 1 22 May 2019 Kaustubh Machnurkar
 
Tivre-Medhe Viroba Temple, Ratnagiri, Maharashtra
278 Brown-cheeked Fulvetta 1 22 May 2019 Kaustubh Machnurkar
 
Tivre-Medhe Viroba Temple, Ratnagiri, Maharashtra
279 Rufous-tailed Lark 1 22 May 2019 Chitra Shanker
 
IIRice Research Fields, Hyderabad, Telangana, IN (17.322, 78.393), Rangareddy, Telangana
280 Western Crowned Warbler 3 22 May 2019 Bintu thakur
 
Log Huts Area Road, Manali, Himachal Pradesh, IN (32.25, 77.172), Kullu, Himachal Pradesh
281 Blue-capped Rock-Thrush 2 22 May 2019 Bintu thakur
 
Log Huts Area Road, Manali, Himachal Pradesh, IN (32.25, 77.172), Kullu, Himachal Pradesh
282 Gray-headed Bulbul 2 22 May 2019 Vineith Malabaricus
 
Pookode lake, Wayanad, Kerala
283 Crimson-backed Sunbird 2 22 May 2019 Vineith Malabaricus
 
Pookode lake, Wayanad, Kerala
284 Ruddy-breasted Crake 1 22 May 2019 Jishnu Narayanan
 
285 Lesser Yellownape 1 22 May 2019 Dinesh Pundir
 
286 Lesser Sand-Plover 6 22 May 2019 Cheran Jagadeesan
 
287 Kentish Plover X 22 May 2019 Manjula Desai
 
288 Common Redshank 8 22 May 2019 Cheran Jagadeesan
 
289 Indian Courser 4 22 May 2019 Manjula Desai
 
290 Caspian Tern 4 22 May 2019 Cheran Jagadeesan
 
291 Ashy-crowned Sparrow-Lark X 22 May 2019 Manjula Desai
 
292 Oriental Skylark 8 22 May 2019 Cheran Jagadeesan
 
293 Tawny Lark 2 22 May 2019 Manjula Desai
 
294 Yellow Bittern 2 22 May 2019 Jishnu Narayanan
 
295 White-rumped Munia 2 22 May 2019 Sahana M
 
296 Tricolored Munia 15 22 May 2019 Sahana M
 
297 Savanna Nightjar X 22 May 2019 shravan paralikar
 
298 Crested Treeswift X 22 May 2019 shravan paralikar
 
299 Bonelli's Eagle 2 22 May 2019 shravan paralikar
 
300 Brown-capped Woodpecker X 22 May 2019 shravan paralikar
 
301 Peregrine Falcon 1 22 May 2019 George Kuriakose Basil
 
302 Jungle Prinia 1 22 May 2019 shravan paralikar
 
303 Jerdon's Leafbird 2 22 May 2019 George Kuriakose Basil
 
304 Black-backed Dwarf-Kingfisher 1 22 May 2019 Arnold Goveas
 
IN-Karnataka-Mangalore-Manjalpaade - 12.9259x74.8794, Dakshina Kannada, Karnataka
305 Little Spiderhunter 1 22 May 2019 Arnold Goveas
 
IN-Karnataka-Mangalore-Manjalpaade - 12.9259x74.8794, Dakshina Kannada, Karnataka
306 Large Cuckooshrike 3 22 May 2019 Lakshmikant Neve
 
307 Dark-fronted Babbler 1 22 May 2019 Saravana Moorthy
 
308 Asian Fairy-bluebird 1 22 May 2019 Saravana Moorthy
 
swallow sp. 2 22 May 2019 ANIL KUMAR B.T.
 
Balaganchi- chikka kere, Hassan, Karnataka
309 Asian Brown Flycatcher 1 22 May 2019 Mukesh Dudwe
 
Kotkiradi Chachriyapati, Barwani, Madhya Pradesh
310 Painted Bush-Quail 5 22 May 2019 Dilip K G
 
Palette People Artists Residency, Vagamon, Kerala, IN (9.728, 76.898), Idukki, Kerala
311 Bay-backed Shrike 1 22 May 2019 Manjula Desai
 
Himayat Sagar lake, Rangareddy, Telangana
lark sp. 1 22 May 2019 Sahana M
 
Scrub patch near Karigala, Mysore, Karnataka
dark swiftlet sp. 23 22 May 2019 Divyaraj Shah N
 
Shillong, Meghalaya, IN (25.577, 91.883), East Khasi Hills, Meghalaya
woodpecker sp. 1 22 May 2019 Rekha Rawat
 
Unnamed Road, Uttarakhand, IN (30.288, 77.959), Dehradun, Uttarakhand
312 Velvet-fronted Nuthatch 1 22 May 2019 Amrutha Rajan
 
Upper Shola Road, Kodailanal, Dindigul, Tamil Nadu
313 Asian Emerald Cuckoo 1 22 May 2019 Kamal Ingti
 
314 Banded Bay Cuckoo 1 22 May 2019 Kamal Ingti
 
315 Oriental Pied-Hornbill 1 22 May 2019 Kamal Ingti
 
316 Dollarbird 1 22 May 2019 Kamal Ingti
 
317 Blue-eared Barbet 5 22 May 2019 Kamal Ingti
 
318 Great Slaty Woodpecker 1 22 May 2019 Kamal Ingti
 
319 Large Woodshrike 8 22 May 2019 Kamal Ingti
 
320 Scarlet Minivet 15 22 May 2019 Kamal Ingti
 
321 White-bellied Erpornis 5 22 May 2019 Kamal Ingti
 
322 Common Green-Magpie 2 22 May 2019 Kamal Ingti
 
323 White-throated Bulbul 3 22 May 2019 Kamal Ingti
 
324 Yellow-bellied Warbler 2 22 May 2019 Kamal Ingti
 
325 Black-backed Forktail 2 22 May 2019 Kamal Ingti
 
326 Plain Flowerpecker 1 22 May 2019 Kamal Ingti
 
327 Scarlet-backed Flowerpecker 2 22 May 2019 Kamal Ingti
 
328 Bar-headed Goose 100 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
329 Great Crested Grebe 4 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
330 Tibetan Sandgrouse 3 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
331 White-eyed Buzzard 3 22 May 2019 Yogesh Vamdev
 
Chakiya Latif Saha Road, Uttar Pradesh, IN (25.024, 83.236), Chandauli, Uttar Pradesh
332 Upland Buzzard 1 22 May 2019 Anonymous eBirder
 
eagle sp. 1 22 May 2019 Yogesh Vamdev
 
Chakiya Latif Saha Road, Uttar Pradesh, IN (25.024, 83.236), Chandauli, Uttar Pradesh
333 River Lapwing 1 22 May 2019 Balwant Negi
 
Kosi Barrage, Ramnagar, Nainital, Uttarakhand
334 Egyptian Vulture 2 22 May 2019 Balwant Negi P
 
Kosi Barrage, Ramnagar, Nainital, Uttarakhand
335 Jerdon's Nightjar 1 22 May 2019 HG Prashanthakumar
 
Multi, Kaiga Township, IN (14.901, 74.335), Uttara Kannada, Karnataka
336 Malabar Pied-Hornbill 2 22 May 2019 HG Prashanthakumar
 
Multi, Kaiga Township, IN (14.901, 74.335), Uttara Kannada, Karnataka
337 Rock Bush-Quail 2 22 May 2019 Mukesh Dudwe
 
Kotkiradi,Chachariya Pati, Madhya Pradesh, IN (21.592, 75.327), Barwani, Madhya Pradesh
338 White-cheeked Partridge 1 22 May 2019 Rustom Basumatary
 
339 Pin-tailed Pigeon 4 22 May 2019 Rustom Basumatary
 
340 Wedge-tailed Pigeon 1 22 May 2019 Rustom Basumatary
 
341 Lesser Coucal 4 22 May 2019 Rustom Basumatary
 
342 Asian Barred Owlet 1 22 May 2019 Rustom Basumatary
 
343 Ruddy Kingfisher 2 22 May 2019 Rustom Basumatary
 
344 Blue-naped Pitta 1 22 May 2019 Rustom Basumatary
 
345 Hooded Pitta 4 22 May 2019 Rustom Basumatary
 
346 Black-crested Bulbul 6 22 May 2019 Rustom Basumatary
 
tern sp. X 22 May 2019 Arth Vora
 
Nyari dam, Rajkot, Gujarat
347 Cinnamon Bittern 1 22 May 2019 Nitu S
 
Delhi Noida Direct Flyway, Noida, Delhi, IN (28.571, 77.306), Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
348 Striated Grassbird 1 22 May 2019 Nitu S
 
Delhi Noida Direct Flyway, Noida, Delhi, IN (28.571, 77.306), Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
349 Striated Babbler 3 22 May 2019 Nitu S
 
Delhi Noida Direct Flyway, Noida, Delhi, IN (28.571, 77.306), Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
350 Citrine Wagtail 1 22 May 2019 Nitu S
 
Delhi Noida Direct Flyway, Noida, Delhi, IN (28.571, 77.306), Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
351 Bengal Weaver X 22 May 2019 Nitu S
 
Delhi Noida Direct Flyway, Noida, Delhi, IN (28.571, 77.306), Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
352 Indian Nuthatch 2 22 May 2019 Rajesh Kumar
 
Madhubani Village, Bihar, IN (26.227, 86.477), Madhubani, Bihar
353 Great Thick-knee 1 22 May 2019 MAYANK NAMDEO
 
354 Brown Fish-Owl 2 22 May 2019 MAYANK NAMDEO
 
355 Kalij Pheasant 2 22 May 2019 Amrish Bidaye
 
356 Lesser Cuckoo 1 22 May 2019 Amrish Bidaye
 
357 Changeable Hawk-Eagle 2 22 May 2019 Amrish Bidaye
 
358 Pallas's Fish-Eagle 3 22 May 2019 Amrish Bidaye
 
359 Blue-bearded Bee-eater 1 22 May 2019 Amrish Bidaye
 
360 Collared Falconet 1 22 May 2019 Amrish Bidaye
 
361 Chestnut-bellied Nuthatch 2 22 May 2019 Amrish Bidaye
 
362 Blyth's Reed Warbler X 22 May 2019 Amrish Bidaye
 
363 White-crested Laughingthrush 5 22 May 2019 Amrish Bidaye
 
Taiga/Red-breasted Flycatcher 2 22 May 2019 Mukesh Dudwe
 
Kotkiradi, Chachariya Pati, Madhya Pradesh, IN (21.592, 75.327), Barwani, Madhya Pradesh
pond-heron sp. 3 22 May 2019 Asim Zafar
 
Chas, Bokaro Steel City IN-Jharkhand (23.6239,86.1475), Bokaro, Jharkhand
364 Black Eagle 2 22 May 2019 Asim Zafar
 
Chas, Bokaro Steel City IN-Jharkhand (23.6239,86.1475), Bokaro, Jharkhand
365 Eurasian Tree Sparrow 2 22 May 2019 Adithya Bhat N
 
Bareilly - Nainital Road, Ranibagh, Uttarakhand, IN (29.285, 79.548), Nainital, Uttarakhand
366 Cheer Pheasant 2 22 May 2019 Francis D'Souza
 
367 Koklass Pheasant 2 22 May 2019 Francis D'Souza
 
368 Collared Owlet 1 22 May 2019 Francis D'Souza
 
369 Brown-fronted Woodpecker 2 22 May 2019 Francis D'Souza
 
370 Himalayan Woodpecker 1 22 May 2019 Francis D'Souza
 
371 Slaty-headed Parakeet 2 22 May 2019 Francis D'Souza
 
372 Eurasian Jay 3 22 May 2019 Francis D'Souza
 
373 Red-billed Blue-Magpie 3 22 May 2019 Francis D'Souza
 
374 Yellow-browed Tit 3 22 May 2019 Francis D'Souza
 
375 Coal Tit 2 22 May 2019 Francis D'Souza
 
376 Himalayan Black-lored Tit 2 22 May 2019 Francis D'Souza
 
377 White-tailed Nuthatch 3 22 May 2019 Francis D'Souza
 
378 Bar-tailed Treecreeper 2 22 May 2019 Francis D'Souza
 
379 Whiskered Yuhina 2 22 May 2019 Francis D'Souza
 
380 Blue-winged Minla 1 22 May 2019 Francis D'Souza
 
381 Spot-winged Starling 5 22 May 2019 Francis D'Souza
 
382 Black-throated Sunbird 3 22 May 2019 Francis D'Souza
 
383 Brown Boobook 1 22 May 2019 Vivek Puliyeri N
 
384 Common Pochard 4 21 May 2019 Shivam Bhatt P
 
Nyari-2 Dam, Rajkot, Gujarat
grebe sp. 1 21 May 2019 Shivam Bhatt
 
Nyari-2 Dam, Rajkot, Gujarat
385 Temminck's Stint 4 21 May 2019 Shivam Bhatt
 
Nyari-2 Dam, Rajkot, Gujarat
386 Little Stint 8 21 May 2019 Shivam Bhatt
 
Nyari-2 Dam, Rajkot, Gujarat
peep sp. X 21 May 2019 Shivam Bhatt
 
Nyari-2 Dam, Rajkot, Gujarat
387 Black-headed Gull 2 21 May 2019 Shivam Bhatt
 
Nyari-2 Dam, Rajkot, Gujarat
388 Great White Pelican 12 21 May 2019 Shivam Bhatt P
 
Nyari-2 Dam, Rajkot, Gujarat
389 Dalmatian Pelican 7 21 May 2019 Shivam Bhatt P
 
Nyari-2 Dam, Rajkot, Gujarat
390 Barn Owl 2 21 May 2019 Anish Bera
 
Thakur Bagan, Haora, West Bengal
prinia sp. 1 21 May 2019 Shivam Bhatt
 
Nyari-2 Dam, Rajkot, Gujarat
391 Thick-billed Flowerpecker 2 21 May 2019 juee khopkar
 
Bagayat - Chauke Road, Nerur Tarf Haveli, Maharashtra, IN (16.003, 73.637), Sindhudurg, Maharashtra
392 White-eared Bulbul 4 21 May 2019 Mayank Judal
 
Unnamed Road, Badarpura, Gujarat, IN (24.201, 72.35), Banas Kantha, Gujarat
393 Sarus Crane 2 21 May 2019 YASHWANT SHEKHAWAT
 
Unnamed Road, Talram Sagar, Rajasthan, IN (26.59, 77.596), Dhaulpur, Rajasthan
394 White-bellied Minivet 2 21 May 2019 YASHWANT SHEKHAWAT N
 
Unnamed Road, Talram Sagar, Rajasthan, IN (26.59, 77.596), Dhaulpur, Rajasthan
395 Gull-billed Tern 1 21 May 2019 Leena Navelkar
 
396 Eurasian Jackdaw 4 21 May 2019 Pankaj Chibber
 
Dara Dullian, Punch, Jammu and Kashmir
397 Striated Prinia 1 21 May 2019 Pankaj Chibber
 
Dara Dullian, Punch, Jammu and Kashmir
398 Variegated Laughingthrush 1 21 May 2019 Pankaj Chibber
 
Dara Dullian, Punch, Jammu and Kashmir
399 Crested Bunting 3 21 May 2019 Pankaj Chibber
 
Dara Dullian, Punch, Jammu and Kashmir
400 Gray-capped Woodpecker 1 21 May 2019 Shuvendu Das
 
401 Hume's Warbler 1 21 May 2019 Shuvendu Das N
 
402 Lesser Fish-Eagle 1 21 May 2019 Amrish Bidaye
 
403 Golden-headed Cisticola 1 21 May 2019 Amrish Bidaye
 
404 Greater Sand-Plover 3 21 May 2019 sasidharan manekkara
 
Chempallikundu, Kannur, Kerala
405 Pied Avocet 2 21 May 2019 Rajiv R N
 
406 Clamorous Reed Warbler 2 21 May 2019 Rajiv R
 
407 Yellow-bellied Prinia 5 21 May 2019 Rajiv R N
 
408 Hill Swallow 2 21 May 2019 Vineith Malabaricus
 
Iyerpadi, Coimbatore, Tamil Nadu
409 Orange-breasted Pigeon 2 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
410 Green Imperial-Pigeon 3 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
411 Violet Cuckoo 1 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
412 Plaintive Cuckoo 1 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
413 White-throated Needletail 7 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
414 Crested Goshawk 1 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
415 Spot-bellied Eagle-Owl 1 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
416 Great Hornbill 2 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
417 Fulvous-breasted Woodpecker 3 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
418 Silver-breasted Broadbill 2 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
419 Rosy Minivet 4 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
420 Chestnut-capped Babbler 2 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
421 Pin-striped Tit-Babbler 2 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
422 Abbott's Babbler 1 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
423 Rufous-necked Laughingthrush 6 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
424 Pale-chinned Blue Flycatcher 2 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
425 Indian Nightjar 1 21 May 2019 MetalClicks Ajay Ashok
 
426 Steppe Eagle 1 21 May 2019 Trilok Rana
 
427 Black-winged Cuckooshrike 1 21 May 2019 Trilok Rana
 
428 White Wagtail 1 21 May 2019 Pankaj Chibber
 
Birding At Home, Punch, Jammu and Kashmir
drongo sp. 2 21 May 2019 Lathika K K
 
Homeyard, Ponniam, Kerala, IN (11.779, 75.545), Kannur, Kerala
429 Rufous-fronted Prinia 5 21 May 2019 Irshad Theba
 
430 Common Merganser 2 21 May 2019 Anonymous eBirder
 
Loma Checkpost, Leh (ladakh), Jammu and Kashmir
431 Pallas's Gull 1 21 May 2019 Anonymous eBirder
 
Loma Checkpost, Leh (ladakh), Jammu and Kashmir
432 Eurasian Kestrel 1 21 May 2019 Anonymous eBirder
 
Loma Checkpost, Leh (ladakh), Jammu and Kashmir
shrike sp. 1 21 May 2019 Anonymous eBirder N
 
Loma Checkpost, Leh (ladakh), Jammu and Kashmir
433 Streak-throated Woodpecker 1 21 May 2019 Beena Menon N
 
Singara Estate Road, Tamil Nadu, IN (11.346, 76.815), The Nilgiris, Tamil Nadu
434 Gray-headed Fish-Eagle 1 21 May 2019 Samim Akhter
 
435 Yellow-legged Buttonquail 1 21 May 2019 Srinivas Mallela N
 
436 Flame-throated Bulbul 3 21 May 2019 Venugopalan R P
 
Nelliyampathy Ghats Midway 465Mtr, Palakkad, Kerala
leafbird sp. 2 21 May 2019 Venugopalan R
 
Nelliyampathy Ghats Midway 465Mtr, Palakkad, Kerala
437 Vigors's Sunbird 1 21 May 2019 Raju Kasambe
 
CEC-Goregaon Mumbai, Maharashtra, IN (19.163, 72.892), Mumbai, Maharashtra
438 Western Reef-Heron 1 21 May 2019 Shishupala S
 
Sasihitlu Beach, Hejmady, Karnataka, IN (13.071, 74.777), Udupi, Karnataka
439 Bengal Bushlark 3 21 May 2019 Harish Dobhal
 
Home, Dehradun, Uttarakhand, IN (30.36, 78.094), Dehradun, Uttarakhand
440 Long-tailed Broadbill 2 21 May 2019 Mahesh Rajpoot N
 
Bareilly - Nainital Road, Smanora Range, Uttarakhand, IN (29.337, 79.491), Nainital, Uttarakhand
Cuculus sp. 1 21 May 2019 John Vg
 
(9.231, 76.657)cherumala Pandalam, Pathanamthitta, Kerala
441 Square-tailed Bulbul 1 21 May 2019 Venugopalan R
 
442 Malabar Trogon 1 21 May 2019 Venugopalan R
 
443 Red-crested Pochard 4 21 May 2019 Anonymous eBirder
 
Pangong Lake, Leh (ladakh), Jammu and Kashmir
444 Common Sandpiper 8 21 May 2019 Anonymous eBirder
 
Pangong Lake, Leh (ladakh), Jammu and Kashmir
445 Rosy Pipit 1 21 May 2019 Anonymous eBirder
 
Pangong Lake, Leh (ladakh), Jammu and Kashmir
446 Black-tailed Godwit 4 21 May 2019 Shyam Sharma
 
447 Blue-cheeked Bee-eater 2 21 May 2019 Shyam Sharma
 
448 White-bellied Treepie 2 21 May 2019 Sajeev Krishnan
 
Kannavam, Kannur, Kerala
449 Gray Wagtail 2 21 May 2019 Shyam Sharma
 
blue flycatcher sp. 1 21 May 2019 Kishore Raj D
 
Balele Field Station, Kodagu, Karnataka
Turdoides sp. 1 21 May 2019 Shailendra Tiwari
 
vidya bhavan krishi vigyaan kendra badgaon udaipur, Udaipur, Rajasthan
450 White-bellied Sholakili X 21 May 2019 Ritobroto Chanda
 
Kodaikanal Observatory Area, Dindigul, Tamil Nadu
451 Nilgiri Flycatcher X 21 May 2019 Ritobroto Chanda
 
Kodaikanal Observatory Area, Dindigul, Tamil Nadu
452 White-bellied Sea-Eagle 3 21 May 2019 Surajprakash B
 
Talsai-Mudgeri, Karwar IN, South Goa, Goa
bee-eater sp. 6 21 May 2019 Rekha Rawat
 
Unnamed Road, Dehradun, Uttarakhand, IN (30.291, 77.964), Dehradun, Uttarakhand
bush warbler sp. 3 21 May 2019 catherine syrbe
 
IN-Himachal Pradesh-Dharmsala (32.1915,76.3643), Kangra, Himachal Pradesh
moorhen/coot/gallinule sp. X 21 May 2019 Khushi Jain
 
453 White-naped Woodpecker 1 21 May 2019 Jaya Rakesh Kannan
 
Khapa buffer, Balaghat, Madhya Pradesh
minivet sp. 1 21 May 2019 Chayant Gonsalves N
 
Solan--Majathal--Dhar (31.253, 77.003), Solan, Himachal Pradesh
454 Himalayan Shrike-Babbler 4 21 May 2019 Chayant Gonsalves
 
Solan--Majathal--Dhar (31.253, 77.003), Solan, Himachal Pradesh
455 Dark-sided Flycatcher 5 21 May 2019 Chayant Gonsalves
 
Solan--Majathal--Dhar (31.253, 77.003), Solan, Himachal Pradesh
456 Upland Pipit 4 21 May 2019 Chayant Gonsalves
 
Solan--Majathal--Dhar (31.253, 77.003), Solan, Himachal Pradesh
457 Thick-billed Pigeon 1 21 May 2019 Kamal Ingti
 
458 Red-headed Trogon 2 21 May 2019 Kamal Ingti
 
459 White-browed Scimitar-Babbler 2 21 May 2019 Kamal Ingti
 
460 Blue-winged Leafbird 4 21 May 2019 Kamal Ingti
 
461 Bengal Florican 1 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
462 Red-headed Vulture 1 21 May 2019 Amrish Bidaye
 
463 Paddyfield Warbler 1 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
464 Spotted Bush Warbler 3 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
465 Jerdon's Babbler 2 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
466 Black-breasted Parrotbill 2 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
467 Indian Grassbird 4 21 May 2019 Rustom Basumatary
 
Dicaeum sp. 1 21 May 2019 GOVIND GIRIJA
 
Sree Durga Devi Temple Kombathu, Kerala, IN (9.828, 77.187), Idukki, Kerala
468 Andaman Coucal 1 21 May 2019 Rakesh Bandol
 
(11.6113,92.7127), South Andaman, Andaman and Nicobar Islands
469 Olive-backed Sunbird 2 21 May 2019 Rakesh Bandol P
 
(11.6113,92.7127), South Andaman, Andaman and Nicobar Islands
470 Sand Lark 12 21 May 2019 Rajesh Kumar
 
Kadmaha Village, Bihar, IN (26.226, 86.481), Madhubani, Bihar
471 Graceful Prinia 3 21 May 2019 Rajesh Kumar
 
Kadmaha Village, Bihar, IN (26.226, 86.481), Madhubani, Bihar
owl sp. 1 21 May 2019 Dilip K G N
 
Palette People Artists Residency, Vagamon, Kerala, IN (9.728, 76.898), Idukki, Kerala
472 Gray Nightjar 1 21 May 2019 Chayant Gonsalves
 
Solan--Chandi--Chandi Forest Range Office (31.26, 76.982), Solan, Himachal Pradesh
473 Painted Spurfowl 1 20 May 2019 Anshuman shah
 
Magdhi, Madhya Pradesh, IN (23.585, 81.022), Umaria, Madhya Pradesh
duck sp. 3 20 May 2019 Panchapakesan Jeganathan
 
Nandavanathottam, Tiruppur, Tamil Nadu
large swift sp. 2 20 May 2019 Aathira Perinchery
 
474 Nilgiri Wood-Pigeon 1 20 May 2019 GOVIND GIRIJA
 
Thadiplackal, Combayar, Idukki, Kerala
Buteo/eagle sp. 4 20 May 2019 Ains Priestman P
 
475 Eurasian Magpie 2 20 May 2019 Anonymous eBirder
 
Pangong Lake- Spangmik, Leh (ladakh), Jammu and Kashmir
redstart sp. 1 20 May 2019 Anonymous eBirder
 
Pangong Lake- Spangmik, Leh (ladakh), Jammu and Kashmir
wheatear sp. 1 20 May 2019 Anonymous eBirder
 
Pangong Lake- Spangmik, Leh (ladakh), Jammu and Kashmir
476 White-bellied Blue Flycatcher 2 20 May 2019 Omkar Dharwadkar
 
Lesser/Greater Sand-Plover 15 20 May 2019 arun gopi
 
477 Curlew Sandpiper 4 20 May 2019 arun gopi
 
478 Crested Kingfisher 1 20 May 2019 Francis D'Souza