Vellagavi - Kodaikanal Trail

Recent Visits

Checklists submitted within the last hour are not shown.
Observer Date Species
Vinod Shankar 7 Jul 2018 26
Vinod Shankar 26 Dec 2017 50
Vinod Shankar 24 Dec 2017 54
Vinod Shankar 31 Dec 2016 29
Vinod Shankar 29 Dec 2016 8
More Recent Visits...

Top eBirders

Updated 5 sec ago.
1 Vinod Shankar
82

81 Species 5 Checklists

Updated 5 sec ago.
Species Name Count Date By
1 Gray Francolin 4 7 Jul 2018 Vinod Shankar
2 Asian Emerald Dove 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
3 Little Swift 6 7 Jul 2018 Vinod Shankar
4 Malabar Barbet 3 7 Jul 2018 Vinod Shankar
5 White-cheeked Barbet 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
6 Black-rumped Flameback 3 7 Jul 2018 Vinod Shankar
7 Malabar Parakeet 6 7 Jul 2018 Vinod Shankar
8 Orange Minivet 4 7 Jul 2018 Vinod Shankar
9 Black Drongo 3 7 Jul 2018 Vinod Shankar
10 Indian Yellow Tit 2 7 Jul 2018 Vinod Shankar
11 Common Tailorbird 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
12 Ashy Prinia 3 7 Jul 2018 Vinod Shankar
13 Red-whiskered Bulbul 15 7 Jul 2018 Vinod Shankar
14 Yellow-browed Bulbul 4 7 Jul 2018 Vinod Shankar
15 Square-tailed Bulbul 2 7 Jul 2018 Vinod Shankar
16 Indian Scimitar-Babbler 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
17 Brown-cheeked Fulvetta 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
18 Yellow-billed Babbler 5 7 Jul 2018 Vinod Shankar
19 Southern Hill Myna 7 7 Jul 2018 Vinod Shankar
20 Orange-headed Thrush 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
21 White-bellied Sholakili 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
22 Nilgiri Flycatcher 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
23 Malabar Whistling-Thrush 3 7 Jul 2018 Vinod Shankar
24 Nilgiri Flowerpecker 3 7 Jul 2018 Vinod Shankar
25 Crimson-backed Sunbird 2 7 Jul 2018 Vinod Shankar
26 Purple Sunbird 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
27 Indian Peafowl 4 26 Dec 2017 Vinod Shankar
28 Spotted Dove 4 26 Dec 2017 Vinod Shankar
29 Oriental Honey-buzzard 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
30 Booted Eagle 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
31 Shikra 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
32 Malabar Gray Hornbill 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
33 White-throated Kingfisher 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
34 Green Bee-eater 7 26 Dec 2017 Vinod Shankar
35 Coppersmith Barbet 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
Greater/Common Flameback 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
36 Lesser Yellownape 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
37 Rose-ringed Parakeet 9 26 Dec 2017 Vinod Shankar N
 
38 Vernal Hanging-Parrot 12 26 Dec 2017 Vinod Shankar
39 Small Minivet 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
40 Bar-winged Flycatcher-shrike 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
41 Common Iora 3 26 Dec 2017 Vinod Shankar
42 Ashy Drongo 8 26 Dec 2017 Vinod Shankar
43 White-bellied Drongo 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
44 Greater Racket-tailed Drongo 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
45 Indian Paradise-Flycatcher 3 26 Dec 2017 Vinod Shankar
46 Blyth's Reed Warbler 6 26 Dec 2017 Vinod Shankar
47 Gray-headed Bulbul 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
48 Red-vented Bulbul 4 26 Dec 2017 Vinod Shankar
49 White-browed Bulbul 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
50 Tickell's Leaf Warbler 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
51 Greenish Warbler 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
52 Indian White-eye 4 26 Dec 2017 Vinod Shankar
53 Velvet-fronted Nuthatch 14 26 Dec 2017 Vinod Shankar
54 Indian Blackbird 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
55 Oriental Magpie-Robin 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
56 Tickell's Blue Flycatcher 3 26 Dec 2017 Vinod Shankar
57 Verditer Flycatcher 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
58 Pale-billed Flowerpecker 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
59 Gray Wagtail 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
60 Red Spurfowl 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
61 Nilgiri Wood-Pigeon 1 24 Dec 2017 Vinod Shankar
62 Black Eagle 1 24 Dec 2017 Vinod Shankar
Malabar/Coppersmith Barbet 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
63 Brown-capped Woodpecker 1 24 Dec 2017 Vinod Shankar
Black/Ashy Drongo 4 24 Dec 2017 Vinod Shankar
64 Booted Warbler 1 24 Dec 2017 Vinod Shankar
65 Green Warbler 1 24 Dec 2017 Vinod Shankar
66 Lesser Whitethroat 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
67 Tawny-bellied Babbler 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
68 Jungle Babbler 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
69 Palani Laughingthrush 4 24 Dec 2017 Vinod Shankar N
 
70 Purple-rumped Sunbird 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
71 Loten's Sunbird 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
72 Asian Fairy-bluebird 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
73 Gray Junglefowl 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
74 Streak-throated Woodpecker 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar
woodpecker sp. 3 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
parakeet sp. 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
75 Indian Golden Oriole 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar
drongo sp. 2 31 Dec 2016 Vinod Shankar
76 Long-tailed Shrike 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar
77 Large-billed Crow 6 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
78 Gray-headed Canary-Flycatcher 6 31 Dec 2016 Vinod Shankar
swallow sp. 8 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
79 Jungle Myna 18 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
80 Asian Brown Flycatcher 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar
sunbird sp. 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
81 House Sparrow 8 31 Dec 2016 Vinod Shankar
shrike sp. 2 29 Dec 2016 Vinod Shankar N