Vellagavi - Kodaikanal Trail

Recent Visits

Checklists submitted within the last hour are not shown.
Observer Date Species
Vinod Shankar 7 Jul 2018 26
Vinod Shankar 26 Dec 2017 50
Vinod Shankar 24 Dec 2017 54
Vinod Shankar 31 Dec 2016 29
Vinod Shankar 29 Dec 2016 8
More Recent Visits...

Top eBirders

Updated 8 sec ago.
1 Vinod Shankar
82

81 Species 5 Checklists

Updated 8 sec ago.
Species Name Count Date By
1 Gray Francolin 4 7 Jul 2018 Vinod Shankar
2 Malabar Barbet 3 7 Jul 2018 Vinod Shankar
3 Black Drongo 3 7 Jul 2018 Vinod Shankar
4 Ashy Prinia 3 7 Jul 2018 Vinod Shankar
5 Yellow-browed Bulbul 4 7 Jul 2018 Vinod Shankar
6 Brown-cheeked Fulvetta 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
7 Southern Hill Myna 7 7 Jul 2018 Vinod Shankar
8 Orange-headed Thrush 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
9 White-bellied Sholakili 1 7 Jul 2018 Vinod Shankar
10 Malabar Whistling-Thrush 3 7 Jul 2018 Vinod Shankar
11 Nilgiri Flowerpecker 3 7 Jul 2018 Vinod Shankar
12 Indian Peafowl 4 26 Dec 2017 Vinod Shankar
13 Asian Emerald Dove 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
14 Little Swift 15 26 Dec 2017 Vinod Shankar
15 Oriental Honey-buzzard 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
16 Booted Eagle 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
17 Shikra 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
18 Malabar Gray Hornbill 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
19 White-throated Kingfisher 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
20 Green Bee-eater 7 26 Dec 2017 Vinod Shankar
21 Coppersmith Barbet 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
Greater/Common Flameback 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
22 Lesser Yellownape 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
23 Rose-ringed Parakeet 9 26 Dec 2017 Vinod Shankar N
 
24 Small Minivet 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
25 Bar-winged Flycatcher-shrike 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
26 Common Iora 3 26 Dec 2017 Vinod Shankar
27 Ashy Drongo 8 26 Dec 2017 Vinod Shankar
28 White-bellied Drongo 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
29 Greater Racket-tailed Drongo 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
30 Blyth's Reed Warbler 6 26 Dec 2017 Vinod Shankar
31 Red-vented Bulbul 4 26 Dec 2017 Vinod Shankar
32 White-browed Bulbul 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
33 Tickell's Leaf Warbler 1 26 Dec 2017 Vinod Shankar
34 Greenish Warbler 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
35 Yellow-billed Babbler 9 26 Dec 2017 Vinod Shankar
36 Velvet-fronted Nuthatch 14 26 Dec 2017 Vinod Shankar
37 Oriental Magpie-Robin 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
38 Crimson-backed Sunbird 6 26 Dec 2017 Vinod Shankar
39 Purple Sunbird 2 26 Dec 2017 Vinod Shankar
40 Red Spurfowl 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
41 Nilgiri Wood-Pigeon 1 24 Dec 2017 Vinod Shankar
42 Spotted Dove 5 24 Dec 2017 Vinod Shankar
43 Black Eagle 1 24 Dec 2017 Vinod Shankar
Malabar/Coppersmith Barbet 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
44 Brown-capped Woodpecker 1 24 Dec 2017 Vinod Shankar
45 Black-rumped Flameback 5 24 Dec 2017 Vinod Shankar
46 Malabar Parakeet 8 24 Dec 2017 Vinod Shankar
47 Vernal Hanging-Parrot 19 24 Dec 2017 Vinod Shankar
Black/Ashy Drongo 4 24 Dec 2017 Vinod Shankar
48 Indian Paradise-Flycatcher 6 24 Dec 2017 Vinod Shankar
49 Indian Yellow Tit 3 24 Dec 2017 Vinod Shankar
50 Common Tailorbird 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
51 Booted Warbler 1 24 Dec 2017 Vinod Shankar
52 Gray-headed Bulbul 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
53 Square-tailed Bulbul 9 24 Dec 2017 Vinod Shankar
54 Green Warbler 1 24 Dec 2017 Vinod Shankar
55 Lesser Whitethroat 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
56 Tawny-bellied Babbler 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
57 Indian Scimitar-Babbler 5 24 Dec 2017 Vinod Shankar
58 Jungle Babbler 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
59 Palani Laughingthrush 4 24 Dec 2017 Vinod Shankar N
 
60 Indian Blackbird 4 24 Dec 2017 Vinod Shankar
61 Tickell's Blue Flycatcher 4 24 Dec 2017 Vinod Shankar
62 Nilgiri Flycatcher 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
63 Verditer Flycatcher 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
64 Pale-billed Flowerpecker 4 24 Dec 2017 Vinod Shankar
65 Purple-rumped Sunbird 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
66 Loten's Sunbird 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
67 Asian Fairy-bluebird 2 24 Dec 2017 Vinod Shankar
68 Gray Junglefowl 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
69 White-cheeked Barbet 9 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
70 Streak-throated Woodpecker 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar
woodpecker sp. 3 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
parakeet sp. 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
71 Orange Minivet 8 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
72 Indian Golden Oriole 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar
drongo sp. 2 31 Dec 2016 Vinod Shankar
73 Long-tailed Shrike 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar
74 Large-billed Crow 6 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
75 Gray-headed Canary-Flycatcher 6 31 Dec 2016 Vinod Shankar
swallow sp. 8 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
76 Red-whiskered Bulbul 28 31 Dec 2016 Vinod Shankar
77 Indian White-eye 9 31 Dec 2016 Vinod Shankar
78 Jungle Myna 18 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
79 Asian Brown Flycatcher 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar
sunbird sp. 1 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
80 House Sparrow 8 31 Dec 2016 Vinod Shankar
81 Gray Wagtail 3 31 Dec 2016 Vinod Shankar N
 
shrike sp. 2 29 Dec 2016 Vinod Shankar N