Petersville Rd. (Trapper Creek-MP A115 Parks Hwy)

Recent Visits

Checklists submitted within the last hour are not shown.
Observer Date Species
Sarah Winnicki 29 Jun 2019 15
Alice Boyle 29 Jun 2019 15
Johan Nilsson 21 Jun 2019 3
Johan Nilsson 21 Jun 2019 7
Jim & Wendy Hill 18 Jun 2019 19
Bob Foehring 9 Jun 2019 18
Flo McGuire 5 Jul 2018 11
Flo McGuire 4 Jul 2018 1
Bob Friedrichs 26 Jun 2018 4
Neil Schroeder 11 Jun 2018 7
More Recent Visits...

Top eBirders

Updated 3 sec ago.
1 Aimee Benitez
31
2 Robert Ambrose
30
3 Allen Chartier
25
4 David Robichaud
24
5 Andrew Spencer
22
6 Donald Weidemann
20
7 Jim & Wendy Hill
19
8 Bob Foehring
18
9 Doug Weidemann
16
10 Jane Tillman
15

80 Species 34 Checklists

Updated 3 sec ago.
Species Name Count Date By
1 Northern Harrier 1 29 Jun 2019 Sarah Winnicki P
 
2 Olive-sided Flycatcher 1 29 Jun 2019 Sarah Winnicki
3 Black-billed Magpie 3 29 Jun 2019 Sarah Winnicki
4 Common Raven 10 29 Jun 2019 Sarah Winnicki P
 
5 Black-capped Chickadee 2 29 Jun 2019 Sarah Winnicki
6 Swainson's Thrush 3 29 Jun 2019 Sarah Winnicki P
 
7 American Robin 10 29 Jun 2019 Sarah Winnicki
8 Common Redpoll 2 29 Jun 2019 Sarah Winnicki P
 
9 Chipping Sparrow 1 29 Jun 2019 Sarah Winnicki
10 Dark-eyed Junco 2 29 Jun 2019 Sarah Winnicki
11 Golden-crowned Sparrow 2 29 Jun 2019 Sarah Winnicki P
 
12 Savannah Sparrow 1 29 Jun 2019 Sarah Winnicki P
 
13 Yellow Warbler 1 29 Jun 2019 Sarah Winnicki
14 Blackpoll Warbler 1 29 Jun 2019 Sarah Winnicki P
 
15 Wilson's Warbler 2 29 Jun 2019 Sarah Winnicki P
 
16 Bufflehead 1 21 Jun 2019 Johan Nilsson
17 Tree Swallow 1 21 Jun 2019 Johan Nilsson
18 Spotted Sandpiper 1 21 Jun 2019 Johan Nilsson
19 Common Loon 1 21 Jun 2019 Johan Nilsson
20 Bald Eagle 1 21 Jun 2019 Johan Nilsson
21 White-crowned Sparrow 1 21 Jun 2019 Johan Nilsson
22 Yellow-rumped Warbler 1 21 Jun 2019 Johan Nilsson
23 American Three-toed Woodpecker 2 18 Jun 2019 Jim & Wendy Hill
24 Black-backed Woodpecker 1 18 Jun 2019 Jim & Wendy Hill
25 Downy Woodpecker 1 18 Jun 2019 Jim & Wendy Hill
26 Alder Flycatcher 1 18 Jun 2019 Jim & Wendy Hill
27 Boreal Chickadee 1 18 Jun 2019 Jim & Wendy Hill
28 Cliff Swallow 2 18 Jun 2019 Jim & Wendy Hill
29 Red-breasted Nuthatch 1 18 Jun 2019 Jim & Wendy Hill
30 American Tree Sparrow 1 18 Jun 2019 Jim & Wendy Hill
31 Lincoln's Sparrow 1 18 Jun 2019 Jim & Wendy Hill
32 Northern Waterthrush 1 18 Jun 2019 Jim & Wendy Hill
33 Orange-crowned Warbler 1 18 Jun 2019 Jim & Wendy Hill
34 Lesser Scaup 5 9 Jun 2019 Bob Foehring
35 Wilson's Snipe 2 9 Jun 2019 Bob Foehring P
 
36 Lesser Yellowlegs 2 9 Jun 2019 Bob Foehring
37 Canada Jay 1 9 Jun 2019 Bob Foehring
38 Ruby-crowned Kinglet 4 9 Jun 2019 Bob Foehring
39 Varied Thrush 3 9 Jun 2019 Bob Foehring
40 Gray-cheeked Thrush 3 9 Jun 2019 Bob Foehring
41 Common Merganser 4 5 Jul 2018 Flo McGuire P
 
42 Brown Creeper 1 5 Jul 2018 Flo McGuire
43 Pine Siskin 6 5 Jul 2018 Flo McGuire
44 Belted Kingfisher 1 31 May 2018 Ivan Phillipsen
45 Green-winged Teal 2 22 Jun 2016 Aimee Benitez
46 Spruce Grouse 7 22 Jun 2016 Aimee Benitez
47 Willow Ptarmigan 1 22 Jun 2016 Aimee Benitez
Common/Wilson's Snipe 2 22 Jun 2016 Aimee Benitez
gull sp. 2 22 Jun 2016 Aimee Benitez
48 Arctic Tern 2 22 Jun 2016 Aimee Benitez
49 Red-throated Loon 2 22 Jun 2016 Aimee Benitez
50 Hairy Woodpecker 2 22 Jun 2016 Aimee Benitez
flycatcher sp. (Tyrannidae sp.) 3 22 Jun 2016 Aimee Benitez
51 Arctic Warbler 1 22 Jun 2016 Aimee Benitez
52 European Starling 3 22 Jun 2016 Aimee Benitez
53 Pine Grosbeak 2 22 Jun 2016 Aimee Benitez
Common/Hoary Redpoll 2 22 Jun 2016 Aimee Benitez
warbler sp. (Parulidae sp.) 5 22 Jun 2016 Aimee Benitez N
 
54 Sandhill Crane 20 23 Aug 2015 Melinda Welton
55 Fox Sparrow 1 4 Jun 2015 Chris Hugosson
56 Osprey 1 5 Jul 2014 Meg Frantz
57 Harlequin Duck 1 21 Jun 2013 Jeff Miller
58 Hermit Thrush 1 21 Jun 2013 Jeff Miller
59 Ring-necked Duck 1 8 Jun 2013 Jane Tillman
60 Solitary Sandpiper 2 6 Jun 2013 Andrew Spencer
61 Bonaparte's Gull 5 6 Jun 2013 Andrew Spencer
62 Mew Gull 4 6 Jun 2013 Andrew Spencer
63 Sharp-shinned Hawk 1 6 Jun 2013 Andrew Spencer
64 Golden-crowned Kinglet 2 6 Jun 2013 Andrew Spencer
65 Bohemian Waxwing 3 6 Jun 2013 Andrew Spencer
66 White-winged Crossbill 2 6 Jun 2013 Andrew Spencer
67 White-winged Scoter 1 15 Oct 2011 Steven Waltz
68 Trumpeter Swan 2 8 Jul 2011 Kate Atkins N
 
69 Mallard X 22 Jun 2011 Urs Geiser
70 Common Goldeneye 1 22 Jun 2011 Urs Geiser
71 Greater Yellowlegs X 22 Jun 2011 Urs Geiser P
 
72 Northern Shrike X 22 Jun 2011 Urs Geiser N
 
73 Violet-green Swallow X 22 Jun 2011 Urs Geiser
74 Long-tailed Jaeger 1 6 Jul 2009 Anonymous eBirder
75 Short-billed Dowitcher 2 21 Jun 2008 Robert Ambrose
76 Bank Swallow 6 20 Jun 2008 Robert Ambrose
77 Boreal Owl X 12 Jun 2007 Donald Weidemann
78 American Dipper X 1 Jul 2004 Scott Schuette
79 Greater White-fronted Goose 1 10 Jun 2004 Allen Chartier
80 Canada Goose 3 10 Jun 2004 Allen Chartier