« Start Over

Bird Observations

Date Range:
Oct, 1900-2060

Little Saint Simons Island--Sancho Panza Beach

Updated ~26 hr(s) ago.

151 species (+9 other taxa) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semipalmated/Western Sandpiper
 
peep sp.
 
 
 
Short-billed/Long-billed Dowitcher
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
 
 
 
 
Greater/Lesser Yellowlegs
 
shorebird sp.
 
 
 
 
 
 
 
 
gull sp.
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
 
 
 
 
 
 
large tern sp.
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
 
 
swallow sp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
passerine sp.
 

KEY:| = insufficient data | = rare to widespread

Download Histogram Data